CO2-reductieplan voor jouw organisatie

CO2-uitstoot wordt een steeds belangrijker ondernemersthema. De hoeveelheid CO2 die bedrijven uitstoten wordt met name bepaald door de energie die wordt gebruikt, transportbewegingen gemaakt door medewerkers en de bedrijfsactiviteiten die worden uitgevoerd. De CO2-uitstoot van een organisatie wordt een steeds belangrijkere prestatiemaatstaf, zo ook bij aanbestedingstrajecten. Dit speelt al een belangrijke rol bij grote bedrijven en dit zal de komende jaren ook steeds meer gaan gelden binnen het mkb. Een CO2-footprint laat zien wat de invloed van de bedrijfsactiviteiten op het milieu is op het gebied van CO2-uitstoot. Met een CO2-footprint en -reductieplan kan je je bedrijfsvoering verbeteren en je organisatie verduurzamen. 

Wat biedt een CO2 reductieplan jouw organisatie?

De CO2-footprint geeft inzicht in de impact die je organisatie op het milieu heeft. De vraag vanuit de markt naar duurzaam en verantwoorde producten en diensten neemt steeds meer toe. Bedrijven die op duurzame wijze bedrijfsactiviteiten uitvoeren behalen een concurrentievoordeel doordat de markt vraagt naar duurzame producten. Zo bieden producten die worden geproduceerd met een lage CO2-footprint een uniek voordeel vergeleken met producten die niet op een duurzame manier zijn geproduceerd.
 

Verlaag de CO2-footprint van je organisatie

Een CO2-footprint kan worden verlaagd door het uitvoeren van diverse maatregelen zoals het inkopen of opwekken van duurzame energie, overstappen op duurzame brandstoffen en verminderen van energiegebruik. Door het kiezen van het zelf opwekken van duurzame energie als alternatief voor fossiele energie wordt de inkoop van fossiele energie vermeden en wordt CO2-uitstoot gereduceerd. Daarnaast kan een bedrijf investeren in CO2-reducerende maatregelen binnen het bedrijfspand zoals ledverlichting of isolatie van het bedrijf.

Met het uitvoeren van een CO2-reductieplan wordt het volgende voor je organisatie uitgezocht:

 • De CO2-footprint van de huidige situatie wordt bepaald;
 • De mogelijkheden ten behoeve van verlaging van de CO2-reductie;
 • CO2-reducerende maatregelen worden aangedragen op het gebied van:
  o    Zelf opwekken van energie;
  o    CO2-reductie door het investeren in maatregelen;
  o    Optimaliseren energiegebruik van huidige processen en installaties.
 • Toelichting besparingsmogelijkheden en berekening gereduceerde CO2-footprint.
 • Routeplan naar CO2-neutrale bedrijfsvoering

Friese mkb’ers: Ontvang subsidie voor CO2-reductieplan

Mkb’ers in de provincie Fryslân kunnen een bijdrage van 50% krijgen, voor het ontvangen van advies op het gebied van bedrijfsontwikkeling. CO2-reductie kan worden gezien als verbetering in de bedrijfsvoering. Ekwadraat heeft ervaring met het verkrijgen van deze subsidie voor het opstellen van een CO2-reductieplan en ondersteunt je graag bij het aanvragen van deze subsidie.

Geïnteresseerd in een CO2 reductieplan voor jouw organisatie?

Vul dan onderstaand formulier in, dan maken we een afspraak!


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Ik stel graag een CO2-footprint met reductieplan voor je op!"