Duurzaam nieuws

Correctie&shybedragen 2016 bekend

Wat is het correctiebedrag?

Sinds de invoering van de SDE en de SDE+ maakt de overheid gebruik van een onrendabele top subsidie. Dit betekent dat het verschil tussen de kostprijs van de geproduceerd duurzame energie (elektriciteit, gas of warmte) en de marktprijs wordt vergoed. Als de gasprijs en/of de elektriciteitsprijs stijgt, betekent dit dat u minder subsidie van de overheid ontvangt. Daalt daarentegen de energieprijs, dan ontvang u meer subsidie van de overheid.

Verwachting 2016 ook van toepassing op 2015?

De verwachting van de overheid is dat zowel de elektriciteitsprijs als de gasprijs in 2016 lager zal uitpakken dan 2015. Dit betekent dat de voorschotten in 2016 hoger zullen zijn.

Daarnaast geeft het voorlopige correctiebedrag van 2016 een goede doorkijk op de definitieve correctiebedragen over 2015. Onze verwachting is dan ook dat u bij de definitieve vaststelling over 2015 extra subsidie ontvangt. Dit natuurlijk mits uw productie op peil gebleven is.

De basisprijs is voor sommige categorieën bereikt

Voor iedere productie-categorie wordt per jaar naast het SDE-bedrag ook een basisprijs afgesproken. De basisenergieprijs is de ondergrens voor het correctiebedrag. Als het correctiebedrag gelijk is aan de basisenergieprijs is de maximale subsidie bereikt. Daalt het correctiebedrag(marktprijs) onder de basisprijs, dan ontvangt u geen hogere vergoeding. Dit is in onderstaande figuur in het jaar 5 en 6 weergegeven.

Voor een aantal categorieën is de basisprijs behaald. Dit is met name het geval bij beschikkingen voor zonnepanelen van 2009-2014 en voor beschikkingen van vergistingsinstallaties met een WKK van 2008-2013. Deze installaties zullen volgens de berekeningen een lagere vergoeding ontvangen dan door ECN is berekend om rendabel te draaien.

De nieuwe correctiebedragen

In de bijlage zijn de tabellen weergegeven voor de meeste categorieën. U kunt zien of u meer of minder subsidie ontvangt door te kijken naar de juiste tabel. In de kolom 2015 staat het correctiebedrag waarop uw huidig voorschot is berekend. In de kolom 2016 staat waar de voorschotten voor 2016 op berekend zullen worden. Is het bedrag in de kolom 2016 lager, dan zult u hogere voorschotten ontvangen. Let er op dat er een aparte pagina is voor Co-vergisting en Alles-vergisting/GFT-vergisting. Staat uw correctiebedrag er niet bij? Bekijk dan de volledige lijst via de staatscourant.

Heeft u vragen over uw specifieke gevolgen voor 2016, neem dan contact op met Rik Heijman (088 - 4000 535).

vergunning biomassa energie