Duurzaam nieuws

Correctie&shybedragen SDE 2014

De voorschotten die in 2014 zijn uitbetaald zijn gebaseerd op een inschatting hiervan: het voorlopige correctiebedrag. Mochten de prijzen stijgen, dan vindt er een negatieve correctie plaats op de SDE+ subsidie. Mochten de prijzen gedaald zijn, dan is deze correctie positief.

Aangezien de voorschotten worden uitgekeerd op 80% van de verwachte productie, zal een negatieve bijstelling niet snel voorkomen tenzij de productie aanzienlijk lager is uitgevallen dan verwacht.

Energie-eenheid naar kWh

De belangrijkste wijziging in de correctiebedragen is de verandering van de energie-eenheid van m³ en GJ naar kWh. U heeft begin 2015 een brief ontvangen waarin deze wijzigingen zijn toegelicht. Dit betekent in de praktijk dat een vergelijking van het voorlopige en definitieve correctiebedrag in de categorieën groen gas, warmte en WKK+ warmte lastiger wordt.

Wijzigingen

Een overzicht van de voorlopige en definitieve correctiebedragen, inclusief de wijziging, treft u in de bijlage aan. Onderstaand een korte toelichting per categorie.

Groen gas

Voor de groengasbeschikking is het correctiebedrag slechts op kleine schaal gewijzigd. De verschillen tussen het voorlopige en definitieve correctiebedrag bedragen 0,2 tot 0,4 Eurocent per m³.

WKK

Producenten van elektriciteit die per kWh elektriciteit betaald worden krijgen te maken met een aanzienlijk lager correctiebedrag. Dit betekent een positieve bijstelling. Voor een aantal jaren geldt echter dat de basisprijs inmiddels is bereikt. Een lagere elektriciteitsprijs zorgt in dat geval niet voor een hogere SDE-bijdrage.

WKK + warmte

De producenten van elektriciteit en warmte die voorheen per GJ werden uitbetaald zullen ook een positieve bijstelling ontvangen. Gemiddeld is het correctiebedrag met 1,80 per GJ gedaald.

Warmte

Producenten met een beschikking voor enkel warmtelevering hebben te maken met een kleine correctie. Per saldo zal de definitieve SDE-bijdrage iets hoger uitvallen.

Afronding

Opvallend is dat de bedragen die eerder per GJ werden bepaald een lagere nauwkeurigheid kennen. Hierdoor is het verschil tussen een correctie 0,1 Eurocent/kWh hoger of lager, een verschil van € 0,28 per GJ. Waarbij dit voorheen slechts € 0,1 per GJ betrof.

Met name beschikkingen uit 2013 voor een WKK-installatie hebben hier last van. Zij krijgen een correctie die 0,1 Eurocent/kWh hoger is voor de kiezen. Bij een vermogen van 1 MW elektrisch is dit € 11.500,- per jaar.

Downloads: overzicht definitieve correctiebedragen 2014

Energiebesparing bedrijven