Daling kostprijs Zon-PV zet door

SDE+ subsidie najaarsronde 2019

Na de voorjaarsronde SDE+ 2019 is nu de najaarsronde aan de beurt. Er is aangekondigd dat deze dit jaar opent op 29 oktober 2019. De aanwijzingsregeling met alle tarieven en voorwaarden voor de openstellingsronde is op dit moment nog niet gepubliceerd. De tarieven voor Zon-PV zijn al wel bekend gemaakt. In dit artikel komen de volgende punten aan bod:

•    Voortgang behandeling aanvragen voorjaarsronde 2019
•    Openstelling SDE+ najaar 2019 opent 29 oktober
•    Budget opnieuw € 5 miljard
•    Daling basisbedragen Zon-PV zet door
•    Transportindicatie netbeheerders nodig voor elektriciteitsproducenten

Voortgang behandeling aanvragen voorjaarsronde SDE+ 2019

Van 12 maart tot en met 4 april was de voorjaarsronde van de SDE+ 2019 geopend. Tijdens deze openstellingsronde zijn er 5.376 subsidieaanvragen ingediend, met een totale budgetclaim van € 4,8 miljard. 
Op 1 juli waren er 3.095 projecten beschikt met een waarde van € 1,5 miljard. Dit betreft voor driekwart Zon-PV projecten. Niet alle aanvragen die door RVO zijn beoordeeld hebben een beschikking ontvangen; inmiddels zijn 236 projecten afgewezen of ingetrokken met een totaal verplichtingenbudget van ca. € 345 miljoen. 
Er moeten dus nog 2.045 projecten met een totaal aangevraagd budget van € 3 miljard worden beoordeeld. RVO verwacht de beoordeling van alle aanvragen in september af te ronden.  

Openstelling najaarsronde SDE+ 2019 aangekondigd

De najaarsronde van de SDE+ 2019 opent dit jaar op 29 oktober, ongeveer een maand later dan gebruikelijk is voor de najaarsronde. Voor deze openstelling is, zoals eerder aangekondigd, opnieuw een verplichtingenbudget van € 5 miljard beschikbaar gesteld. De aanwijzingsregeling met alle tarieven en voorwaarden voor de openstellingsronde is op dit moment nog niet gepubliceerd. De tarieven voor Zon-PV zijn al wel bekendgemaakt. 

Daling kostprijs (en basisbedragen) Zon-PV zet door

Uit berekeningen van Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) blijkt dat de kostprijsdaling voor Zon-PV doorzet. De basisbedragen voor Zon-PV zijn daardoor lager ten opzichte van de voorjaarsronde van de SDE+ 2019; een trend die we al een aantal jaren zien. De tarieven voor Zon-PV treft u aan in onderstaande tabel.

 

Transportindicatie netbeheerder nodig voor elektriciteitsproductie

Het elektriciteitsnet staat al langere tijd onder druk om bestaande projecten de komende jaren te kunnen realiseren. De minister verwacht dat nieuwe projecten dit probleem zal vergroten en acht het onwenselijk om subsidiebeschikkingen af te geven voor projecten op locaties waarvan op voorhand al duidelijk is dat ze niet binnen de gestelde termijnen gerealiseerd kunnen worden. 

De minister is daarom voornemens om elektriciteitsproducenten (waaronder Zon-PV), met ingang van de najaarsronde, te verplichten om bij de aanvraag een transportindicatie van de netbeheerder te overleggen, waaruit blijkt dat er transportcapaciteit beschikbaar is op de locatie. Deze transportindicatie moet ervoor zorgen dat de slagingskans van projecten met een SDE+ subsidiebeschikking groter wordt. 

Onze ervaring is dat netbeheerders met grote drukte te maken hebben en adviseren u daarom om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de netbeheerder over het afgeven van een transportindicatie voor uw project.
 

SDE+ subsidie voor uw project?
 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de SDE+ subsidie? Neem dan contact met mij op.
 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Benieuwd naar de mogelijkheden van SDE+ subsidie voor uw project?"

Henk Hartman

Expert zon PV