De gevolgen van netcongestie

Netcongestie: een belemmering voor duurzame ambities, groeiplannen en elektrificatie?  

Het elektriciteitsnet wordt geconfronteerd met groeiende problemen, aangezien de vraag naar elektriciteit blijft toenemen. Een probleem dat daardoor ontstaat is netcongestie. Netcongestie verwijst naar de situatie waarin het elektriciteitsnet niet in staat is om te voldoen aan de vraag van de klanten die erop zijn aangesloten. Dit kan gebeuren wanneer vraag en aanbod van elektriciteit niet op elkaar afgestemd zijn, wat resulteert in knelpunten die de hoeveelheid stroom beperken die door een net getransporteerd kan worden. 

Wat zijn de oorzaken van netcongestie? 

Netcongestie heeft verschillende oorzaken, bijvoorbeeld de beperkte transportcapaciteit. Het elektriciteitsnet heeft een beperkte capaciteit en als er meer stroom wordt opgewekt of verbruikt dan het net aankan, ontstaat er congestie. Een toegenomen vraag naar elektriciteit, als gevolg van bevolkingsgroei en een groeiend aantal elektriciteitsafhankelijke bedrijven draagt ook bij aan netcongestie. Ook ongelijke opwekking, waarbij de opgewekte en de verbruikte energie in eenzelfde gebied niet op elkaar aansluiten, kan leiden tot congestie. 

Wat zijn de gevolgen van netcongestie? 

Netcongestie kan verschillende gevolgen hebben voor klanten die zich hebben aangesloten óf willen aansluiten op het net. Organisaties die afhankelijk zijn van het elektriciteitsnet lopen tegen limieten aan en kunnen hun duurzame ambities, groeiplannen en elektrificatieprojecten niet realiseren. Netcongestie belemmert de overgang naar duurzame energie en kan de betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening in gevaar brengen. Het is van cruciaal belang om deze problemen aan te pakken en het elektriciteitsnet te moderniseren. 

De rol van Ekwadraat bij netcongestiemanagement 

Ekwadraat begrijpt de complexiteit van netcongestie en heeft een aanpak ontwikkeld om organisaties te ondersteunen. Deze lokale integrale aanpak houdt rekening met de betrokkenheid van diverse belanghebbenden, waaronder grootzakelijke gebruikers, netbeheerders, overheden, leveranciers en adviseurs. Na het afstemmen van doelen en verwachtingen, wordt een uitgebreide energiescan ingezet om data te verzamelen en verschillende scenario's te ontwikkelen. Voor de lange termijn (2030/2050) wordt er een energieroutekaart gebruikt die inzicht geeft in de behoefte aan aangesloten capaciteit en opgewekte energie ten behoeve van uitbreidingen en elektrificatie. Binnen deze lokale integrale aanpak wordt dus zowel rekening gehouden met de korte termijn scenario’s als de lange termijn scenario’s.  

Wil je meer weten over netcongestieproblematiek en de aanpak van Ekwadraat? Download de whitepaper netcongestie – lokale integrale aanpak, of neem contact op via onderstaand contactformulier!

Hulp nodig bij het aanpakken van netcongestie problematiek? 

Neem dan via onderstaand formulier contact met ons op en wij helpen u graag verder. 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Vragen over het thema netcongestie kunnen aan mij gesteld worden!