Interview: Kansen voor aquathermie

SDE++ subsidie: De kansen voor aquathermie


De SDE++ subsidie wordt naar verwachting in september 2023 opgesteld. Rowan Benning, verbinder praktijk van het Netwerk Aquathermie, spreekt met Ekwadraat subsidieadviseur Gerard Sijpkens over wat het inhoudt om een SDE++ subsidie aan te vragen en wat de kansen zijn voor aquathermie. In 2022 heeft Ekwadraat 584 miljoen euro aan SDE++ subsidie aanvragen beschikt gekregen voor haar klanten. 

Wat is deze SDE++ subsidieronde anders voor aquathermie projecten ten opzichte van de vorige subsidieronde?


De SDE++ subsidie staat in 2023 voor de derde keer open voor aquathermie. De kostenparameters zijn geactualiseerd ten opzichte van de SDE++ subsidie 2022. Er wordt in 2023 rekening gehouden met recente kostenstijgingen van materialen, energie en arbeid.
Daarnaast is dit jaar één nieuwe categorie toegevoegd: de lucht-water warmtepomp. In het PBL-eindadvies is geadviseerd om voor de TEO-categorieën die zijn gericht op warmteproductie uit water, de term ‘oppervlaktewater’ ruimer te interpreteren dan alleen ‘natuurlijk oppervlaktewater’.
Met de term ‘oppervlaktewater’ wordt voor deze categorie een waterbron bedoelt die een vorm van duurzame warmte kan leveren. Naast dat deze voor de TEO-bronnen uit een natuurlijk stilstaand of stromend oppervlaktewater kan bestaan, kan onder deze categorie bijvoorbeeld ook warmte worden onttrokken uit een kunstmatige oppervlaktewateropslag (bassin) of een ondergrondse kunstmatige wateropslag.

Wat is de grootste uitdaging bij het aanvragen een SDE++ subsidie?


Het aanvragen van de subsidie zelf is relatief makkelijk. Er is een online portaal met vragen die beantwoord moeten worden en waarin alle benodigde documenten moeten worden geüpload. Zes weken vóór de opstelling van de SDE++ subsidie, wordt de regeling gepubliceerd. Deze regeling geeft een goede indicatie van wat in het portaal zal staan.   
De voorbereiding van de subsidieaanvraag vereist een stuk meer tijd. Het is dan ook belangrijk om vroeg te beginnen met het voorbereiden van de aanvraag. Hoe vroeg hangt af van de eventuele vergunningen die nodig zijn voor het project. 

Wat is de meest gemaakte fout bij het voorbereiden en aanvragen van de subsidie?


Het is belangrijk om het proces niet te onderschatten en op tijd te beginnen. Het aanvragen van subsidies is een vak. Het kan daarom slim zijn om hiervoor, zeker wanneer je voor de eerste keer een subsidieaanvraag indient, een sparringpartner te hebben of expertise in te huren. 

Hoe schat je de kansen voor aquathermie projecten in?


In het algemeen verwachten we dat de kansen voor (toekenning van) aquathermie projecten in de openstelling 2023 zullen toenemen. Dit komt doordat in de SDE++ openstelling 2023 ‘hekjes’ worden geïntroduceerd waardoor subsidieprojecten met een hogere subsidie-intensiteit meer kans hebben om aan bod komen. Ook is de maximale subsidie-intensiteit verhoogd van € 300 per ton CO2 naar € 400 per ton CO2, waardoor het financieel interessanter wordt (een groter deel van de onrendabele top van projecten wordt hiermee gedekt). Wel blijft aquathermie binnen het Laag Temperatuur (LT) domein concurreren met andere technieken. Voor LT is in zijn totaliteit 750 miljoen euro gebudgetteerd.

Is er een verschil tussen TEO, TEA en TED projecten in het aanvragen en toekennen van de subsidie?


Binnen TEO zijn verschillende deelcategorieën opengesteld waaraan dezelfde technische randvoorwaarden zitten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de specificaties van de warmtepomp, welke een minimale COP eis heeft. In de SDE++ subsidieaanvraag kan worden gekozen voor TEO-systemen met en zonder warmteopslag. De 4 TEO deel-categorieën zijn:
•    Uitsluitend verwarming gebouwde omgeving, met seizoensopslag voor warmte, basislast (6.000 uur) (zie PBL H.4.6)
•    Uitsluitend verwarming gebouwde omgeving, basislast zonder WO systeem (6.000 uur) ( zie PBL H.4.7)
•    Uitsluitend verwarming gebouwde omgeving, met seizoensopslag, geen basislast (3.500 uur) (zie PBL H.4.5)
•    Directe toepassing, met seizoensopslag (3.500 uur) (zie PBL H.4.8)
De bovenstaande hoofdstukken verwijzen naar dit PBL document. Klik op de link voor aanvullende info over deze 4 deel-categorieën.
Binnen de TEA en TED worden aan het systeem additionele vereisten gesteld. Onder andere met betrekking tot het leveren van koude en de toepassing van het warmtegebruik. De vereiste bijlagen met betrekking tot de subsidieaanvraag zijn gelijk. 
Nb: Antwoord gebaseerde op regeling 2022. Mogelijk worden nog wijzigingen doorgevoerd in de aanwijsregeling 2023 welke op dit moment nog niet gepubliceerd is.

Welke tips geef je iemand die voor de eerste keer SDE++ subsidie aanvraagt?


Het is al een keer benoemd, maar op tijd beginnen is echt belangrijk. Hoeveel tijd van te voren hangt af van een eventuele vergunning die moet worden aangevraagd en hoeveel tijd het aanvragen van die vergunning gaat kosten. Het is slim om je te abonneren op de nieuwsbrief van RVO en je van te voren in te lezen in de RVO handleiding en de regeling van het jaar daarvoor. Op deze manier krijg je een goed gevoel bij wat er allemaal nodig is en gedaan moet worden. Bij vragen kun je contact opnemen met RVO. Zij hebben een team met experts gespecialiseerd in de SDE++ subsidie.  Wacht hiermee niet tot het laatste moment. Want hoe dichterbij de opening van de regeling, hoe drukker de RVO experts zijn. Een antwoord kan dus even op zich laten wachten. 

 

 

Samen meer betekenen voor de wereld van morgen!

Wil je meer informatie over de SDE++ en/of aquathermie?

Vul dan onderstaand formulier in, dan nemen we contact met je op!


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Heb je vragen over het bovenstaande? Neem dan contact met mij op!"

Reinoud Trommel

Adviseur energietransitie