Duurzaam nieuws

Definitieve correctiebedragen 2015 bekend

Wat is het correctiebedrag?

Sinds de invoering van de SDE en de SDE+ maakt de overheid gebruik van een onrendabele top subsidie. Dit betekent dat het verschil tussen de kostprijs van de geproduceerd duurzame energie (elektriciteit, gas of warmte) en de marktprijs wordt vergoed. Als de gasprijs en/of de elektriciteitsprijs stijgt, betekent dit dat u minder subsidie van de overheid ontvangt. Daalt daarentegen de energieprijs, dan ontvang u meer subsidie van de overheid.

Invloed marktprijzen op het correctiebedrag

Zowel de gasprijs als de elektriciteitsprijs dalen al geruime tijd en lijken zich de afgelopen maand te stabiliseren op een erg laag niveau.

Stroom

Het correctiebedrag voor installaties die een vergoeding krijgen per kWh elektriciteit (Zon, Wind, WKK t/m 2011) wordt gebaseerd op de gemiddelde APX prijs gedurende het jaar. Het definitieve correctiebedrag betreft dus de gemiddelde APX prijs in 2015. Veel van deze installaties is de basis-energieprijs echter al bereikt. Het correctiebedrag daalt niet verder. Zie hiervoor de toelichting hieronder.

Gas en warmte

Groen gas installaties of warmte installaties worden afgerekend op de year-ahead markt. Het correctiebedrag bedraagt voor 2015 dus de gemiddelde prijs die in 2014 is betaald om in 2015 gas af te nemen. Hierdoor zijn er geen grote verschillen merkbaar tussen het voorlopige en definitieve correctiebedrag. Verwacht wordt dat de correctiebedragen voor 2016 en 2017 een stuk lager zullen liggen.

WKK en Warmte

Voor installaties die eenzelfde vergoeding krijgen voor elektriciteit en warmte, bijvoorbeeld vergisters met een WKK vanaf 2012 of houtketels met een turbine wordt het correctiebedrag bepaald op basis van bovengenoemde prijzen. De verhouding tussen deze bedragen is afhankelijk van de rekenmodellen die ECN heeft gemaakt voor de SDE+ in het jaar dat de subsidie is opengesteld. Dit correctiebedrag is hiermee minder transparant.

De basisprijs is voor sommige categorieën bereikt

Voor iedere productie-categorie wordt naast het SDE-bedrag ook een basisprijs afgesproken. De basisenergieprijs is de ondergrens voor het correctiebedrag. Als het correctiebedrag gelijk is aan de basisenergieprijs is de maximale subsidie bereikt. Daalt het correctiebedrag(marktprijs) onder de basisprijs, dan ontvangt u geen hogere vergoeding. Dit is in onderstaande figuur in het jaar 5 en 6 weergegeven.

Voor een aantal categorieën is de basisprijs behaald. Dit is met name het geval bij beschikkingen voor zonnepanelen van 2009-2014 en voor beschikkingen van vergistingsinstallaties met een WKK van 2008-2013.

Deze installaties zullen volgens de berekeningen een lagere vergoeding ontvangen dan door ECN is berekend om rendabel te draaien.

De definitieve correctiebedragen

In de bijlage zijn de tabellen weergegeven voor de meeste categorieën. U kunt zien hoeveel het correctiebedrag voor u afwijkt door te kijken naar de juiste tabel. In de kolom ‘voorlopig 2015’ staat het correctiebedrag waarop uw huidig voorschot is berekend. In de kolom ‘definitief 2015’ staat het correctiebedrag waarop de eindafrekening gebaseerd gaat worden. In de kolom voorlopig 2016 staat waar de voorschotten voor 2016 op berekend is.

Pagina 1 betreft de co-vergistingsinstallaties
Pagina 2 betreffen de alles- of GFT-vergistingsinstallaties
Pagina 3 betreffen ZonPV, geothermie en hout gestookte installaties.

Heeft u vragen over de correctiebedragen, neem dan contact met ons op.

Bijlage

vergunning