Duurzaam nieuws

Definitieve correctiebedragen SDE+ 2017

De definitieve correctiebedragen

In de bijlage zijn de tabellen weergegeven voor de meeste categorieën. U kunt zien of u meer of minder subsidie ontvangt door te kijken naar de juiste tabel. In de kolom ‘Voorlopig 2017’ staat het correctiebedrag waarop uw huidig voorschot is berekend. In de kolom ‘Definitief 2017’ zijn de definitieve correctiebedragen weergegeven. De kolom ‘Voorlopig 2018’ is opgenomen zodat u de huidige correctiebedrag kan vergelijken.

Wat is het correctiebedrag?

Sinds de invoering van de SDE en de SDE+ maakt de overheid gebruik van een onrendabele top subsidie. Dit betekent dat het verschil tussen de kostprijs van de geproduceerde duurzame energie (elektriciteit, gas of warmte) en de marktprijs wordt vergoed. Als de gasprijs en/of de elektriciteitsprijs stijgt, betekent dit dat u minder subsidie van de overheid ontvangt. Als de energieprijs daalt, dan ontvangt u meer subsidie van de overheid.

De basisprijs is voor veel categorieën bereikt

Voor iedere productiecategorie wordt naast het SDE-bedrag ook een basisprijs afgesproken. De basisenergieprijs is de ondergrens voor het correctiebedrag. Als het correctiebedrag gelijk is aan de basisenergieprijs, dan is de maximale subsidie bereikt. Daalt het correctiebedrag(marktprijs) onder de basisprijs, dan ontvangt u geen hogere vergoeding. Dit is in onderstaande figuur in het jaar 5 en 6 weergegeven.

SDE+ 2017

Voor veel categorieën is de basisprijs al enige tijd behaald. Dit valt op als uw correctiebedrag hoger uitvalt dan de correctiebedragen van andere jaren. De basisprijs is opgenomen in uw beschikking.

Heeft u vragen over de correctiebedragen, neem dan contact met ons op.

Bijlage

Definitieve correctiebedragen 2017

Adviesbureau energietransitie