Steun voor boeren vanuit het NSP

In verschillende provincies wordt dit jaar een subsidieronde opengesteld voor het aanvragen van een interessante subsidie, doelgerichte steun voor boeren vanuit het NSP. Het Openstellingsbesluit GLB-NSP biedt boeren een kans op gerichte steun voor toekomstbestendige en innovatieve landbouw. 

40% subsidie voor landbouwers en 55% voor jonge landbouwers

Deze nieuwe subsidiekansen, richten zich op investeringen die bijdragen aan duurzame energie, mestverwerking en de jonge boerenregeling. Het subsidiebedrag varieert, afhankelijk van de provincie van minimaal € 10.000,- tot maximaal €125.000,-. Landbouwers ontvangen een subsidiepercentage van 40%, terwijl jonge landbouwers kunnen profiteren van een verhoogd percentage van 55%. Subsidiabele kosten die in aanmerkingen komen zijn:

  • kosten van productieve investeringen die geplaatst/gebruikt worden in de betreffende provincie en voorkomen op de betreffende investeringslijst van de provincie; 
  • kosten van koop of huurkoop van nieuwe machines/installaties tot markwaarde. 

Belangrijke voorwaarden

Bij het streven naar een succesvolle subsidieaanvraag voor het Openstellingsbesluit GLB-NSP zijn enkele belangrijke voorwaarden van kracht. Aanvragen worden beoordeeld op basis van punten, niet op de datum van indiening, binnen het kader van een strikte tenderregeling. Het is essentieel te benadrukken dat biologische, biologisch dynamische, of boeren in omschakeling extra punten ontvangen bij de beoordeling. Bovendien wordt, in geval van meerdere investeringen, de ranking bepaald op basis van het gemiddelde aantal punten. Er geldt een beperking van maximaal één subsidieaanvraag per landbouwbedrijf. Wij helpen je graag bij het uitzoeken van de mogelijkheden voor jouw bedrijf en het indienen van een correctie aanvraag volgens de voorwaarden. 

Aanvullende eisen

Bij een aanvraag ten behoeve van energieopwekking moet de opgewekte energie gebruikt worden door de eigen landbouwonderneming. Het worden van (netto) energieleverancier is niet subsidiabel. Vergunningsbewijsstuk bij vergunningplicht: bij het vaststellingsverzoek moet de toegekende vergunning worden meegezonden.

Investeringslijst Limburg

Download hier de investeringslijst voor de provincie Limburg

 

Investeringslijst Noord-Brabant

Download hier de investeringslijst voor de provincie Noord-Brabant.

 

Investeringslijst Groningen

Download hier de investeringslijst voor de provincie Groningen.

 

Investeringslijst Friesland

Download hier de investeringslijst voor de provincie Friesland.

 

Investeringslijst Drenthe

Download hier de investeringslijst voor de provincie Drenthe.

 

Wij helpen je graag verder met het aanvragen van deze subsidie! 

Vul onderstaand formulier in, we nemen zo snel mogelijk contact met je op.


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

''Voor elke provincie zijn de mogelijkheden net even anders, ik help je graag verder om de subsidie zo optimaal mogelijk in te zetten!''

Symen Johannes Hoekstra

Sales- en accountmanager