Duurzaam mobiel over de grens

 Project: CO2-reductie transport- en off-road sectoren in de Eems Dollard regio

Diesel is een brandstof die over de hele wereld wordt gebruikt en erg moeilijk is te vervangen.  Diesel wordt gebruikt voor schepen, auto's, vrachtwagens, tractoren, maar ook voor shovels, kranen en andere grote voer- en werktuigen. Internationale afspraken maken duidelijk dat het gebruik van fossiele diesel in 2050 niet meer is toegestaan. Dit betekent dat er een grote transformatie moet plaatsvinden in de wereld van brandstoffen. De vervanging van diesel voor zware motoren is daarmee één van de grootste uitdagingen voor de klimaattransitie op weg naar een fossielvrij 2050. 

CO2-reductie in de vervoerssector

In 2030 is de lijn voor trucks 30% CO2-reductie te realiseren ten opzichte van 2017! Over het geheel genomen moet de vervoerssector tegen 2030 meer dan 42% van de broeikasgassen hebben verminderd ten opzichte van het niveau van 1990. We hebben ons in dit project beperkt tot de transport- en off-road sectoren in de Eems Dollard regio. Naast de maatschappelijke eis van CO2-reductie proberen we ook kansen te creëren voor het MKB in deze regio. Het idee is dat bij veelbelovende resultaten een nieuw, groter project voor de nieuwe financieringsperiode van het Interreg programma zinvol kan zijn.

Alternatieve brandstoffen

Het overheidsbeleid is sterk gericht op het gebruik van elektriciteit en waterstof. Voor het gebruik van voertuigen met zware motoren zal dit beleid niet leiden tot het halen van doelstellingen. Het hoofddoel van dit project is om te bepalen in hoeverre de transport- en offroadsector tot 2050 duurzame brandstoffen nodig hebben voor zware motoren. Het gebruik van alternatieve brandstoffen betekent dat we naar de hele keten moeten kijken van productie tot gebruik. Een belangrijk aspect is hierbij de ontwikkeling van de tank- en laadinfrastructuur. Een innovatief aspect zijn de zogenaamde Clean Energy Hubs. Dit zijn tankstations voor diverse duurzame brandstoffen en aanvullende systemen voor rust, overnachtingen of voertuigreiniging.

Tijdens de uitvoering van dit project zijn verschillende markt- en praktijksituaties onderzocht door overleg met stakeholders en projectpartners in de EDR-regio. Zowel aan Duitse als aan Nederlandse zijde zijn interviews afgenomen en de belangrijkste conclusies zijn besproken en vastgelegd.  Aan het einde hebben we een webseminar georganiseerd voor alle projectdeelnemers om de verklaringen van verschillende deelnemers met elkaar te bespreken. 

Resultaten

De belangrijkste resultaten zijn dat voor gebruik op het gebied van (zwaar) transport en off-road over een langere periode duurzame brandstoffen nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden. Het gebruik van elektriciteit en waterstof vergt veel tijd en grote investeringen voor implementatie in het veld, niet alleen in voer- en werktuigen, maar ook in infrastructuur. Een batterij levert de benodigde stroom voor zware toepassingen slechts voor een relatief korte tijd.  Voor groene waterstof is het rendement met de huidige technologie nog te laag en daarmee is de prijs van waterstof hoog. Dit betekent dat brandstoffen zoals BioLNG, BioCNG, HVO en hernieuwbare DME (= dimethylether als dieselvervanger) over een langere periode worden gebruikt.

Voor een aantal bedrijven kan het interessant zijn om lokaal de benodigde brandstoffen zelf te produceren. Voorbeeld hiervan is de eigen waterstofproductie door bedrijven in de groene sector en de eigen productie van BioCNG door een aannemer. Een ander voorbeeld is de vergassing (decentraal) van droog organisch afval, dat syngas en groen waterstof levert tegen relatief lage kosten.

Een toekomstig deelproject zou ook kunnen bestaan uit het systematisch vergelijken van drie bestelwagens in de praktijk met diesel, hernieuwbare DME en elektriciteit. Innovaties in de wereld van brandstoffen raken een hele keten en maken innovatie moeilijker voor een mkb'er. Samenwerken in een groter project maakt het makkelijker om dit soort problemen te overwinnen.

Wilt u meer weten over dit project?

Vul dan onderstaand formulier in, dan maken we een afspraak!


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Meer weten over dit project? Ik ga graag met u in gesprek!"

Jan Klein Hesselink

Senior adviseur duurzame energie