Ekwadraat ondersteunt gemeenten Noordoost Twente

Ekwadraat ondersteunt gemeenten Noordoost Twente bij uitvoeringsplannen voor aardgasvrije wijken

Hoe maken we onze wijk aardgasvrij? Dat is voor alle wijken in Nederland binnenkort de vraag, want vóór 2050 wil de Nederlandse regering van het aardgas af en overstappen op een duurzame manier van verwarmen. Gemeenten maken samen met de wijk een wijkuitvoeringsplan (WUP) waarin de wijk een plan uitwerkt voor deze ‘energietransitie’. Voor een goed en gedragen WUP is participatie van wijkbewoners, energieleveranciers en andere partners in de wijk van groot belang. De vier gemeenten in Noordoost Twente (Losser, Dinkelland, Oldenzaal en Tubbergen) hebben daarom expertise gevraagd van de bureaus Ekwadraat en Tauw. Zij hebben de opdracht gekregen om per direct te starten met de voorbereidingen voor de WUP’s in Noordoost Twente.

Ekwadraat en Tauw kwamen als beste partijen naar voren na een aanbesteding die de vier gemeenten gezamenlijk uitschreven. De verantwoordelijke wethouders geven aan: ‘Ekwadraat en Tauw kwamen als eersten uit de aanbesteding vanwege hun ruime ervaring met participatie in vergelijkbare projecten. De energietransitie is een nieuw proces, dus het is voor iedereen spannend. We kunnen dit alleen voor elkaar krijgen als we nauw samenwerken met inwoners, ondernemers, waterschappen, netwerkbeheerders, woningbouwcorporaties en gemeenten. We hebben er alle vertrouwen in dat we met de kennis en kunde van deze bureaus tot goede en gedragen plannen gaan komen.’

In zeven wijken aan de slag

Ekwadraat en Tauw gaan voor zeven wijken in Noordoost Twente aan de slag. Dit zijn de eerste wijken waarvoor wijkuitvoeringsplannen gemaakt worden. Deze wijken zijn geselecteerd in de warmtevisie die de gemeenteraden van Losser, Dinkelland en Oldenzaal en Tubbergen in december 2019 vaststelden. Het gaat om de wijken Tilligte en Weerselo (in gemeente Dinkelland), Manderveen en Harbrinkhoek-Mariaparochie (in gemeente Tubbergen), Losser-West en Beuningen (in gemeente Losser) en (een deel van de wijk) De Thij (in gemeente Oldenzaal). Deze wijken zijn gekozen, omdat hier kansrijke, haalbare en betaalbare oplossingen beschikbaar zijn.


In Harbrinkhoek-Mariaparochie loopt al een aanvraag voor een zogenaamde ‘proeftuin’. Vanuit het Programma Aardgasvrije Wijken geeft het rijk subsidie voor deze proeftuinwijken. De bedoeling is dat andere wijken in Nederland kunnen leren van de ervaringen in deze proeftuinen, zodat de energietransitie versneld kan worden. Met de zeven wijken in Noordoost Twente wordt dit jaar nog een wijkuitvoeringsplan opgesteld. Het streven is om een WUP gereed te hebben voor het einde van het jaar (met uitzondering van de WUP voor De Thij; dat plan mag in mei 2021 gereed zijn). Wanneer en hoe de wijken starten is mede afhankelijk van (de opheffing van) de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.

 

Energie van Noordoost Twente

Energie van Noordoost Twente -een samenwerking van de gemeente Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen- heeft als doel om samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties bij te dragen aan de energietransitie. De energietransitie betekent dat we in heel Nederland zullen overstappen van fossiele brandstoffen naar duurzame bronnen van energie.

 

Vragen over de ondersteuning van Ekwadraat bij uitvoeringsplannen aardgas vrije wijken?

Stel ze hieronder gerust!


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Ik beantwoord graag al uw
vragen over WUP's "

Rob Goes

Manager sales & marketing