Ekwadraat en VOB-Holland lanceren GreenDutch waarmee lokale CO2-emissiereductie programma’s in land- en natuurgebieden worden gerealiseerd 

GreenDutch is een samenwerking tussen Ekwadraat en VOB-Holland. De komende jaren zullen zij lokale projecten in Nederland starten waarmee de CO2-uitstoot gereduceerd wordt. Deze CO2 reducerende projecten zijn initiatieven waarmee de CO2-uitstoot of -voetafdruk van een ondernemer of andere organisatie wordt gecompenseerd binnen Nederland. Het bewijs voor de uitstootreductie is een certificaat, uitgegeven door een certificerende instelling. Door aanschaf van het certificaat worden lokale CO2 reducerende projecten uitgevoerd op land- en natuurgebieden binnen Nederland, zoals het verhogen van grondwaterpeilen om daarmee koolstof vast te leggen in de bodem.  Er bestaan al klimaatprojecten In het buitenland waarbij bosaanplant projecten uitgevoerd in andere landen. Met het investeren in lokale klimaatprojecten wordt ook een positieve bijdrage geleverd aan verbetering van de natuur en biodiversiteit binnen Nederland, waarbij de CO2-uitstoot lokaal wordt gerealiseerd. Ekwadraat en VOB-Holland hebben de handen ineengeslagen om deze projecten lokaal in Nederland te realiseren. Voor het aanplanten van grote bossen heeft Nederland te weinig ruimte, maar met het verhogen van het grondwaterpeil of duurzaam gras- of natuurbeheer in land- en natuurgebieden blijft meer koolstof in de bodem vastgelegd.

 

Klik hier voor de website van GreenDutch

Duurzaam energieproject

De samenwerking tussen Ekwadraat en VOB-Holland is tot stand gekomen tijdens een duurzaam energieproject.  Een pilotproject waar het samenwerkingsverband zich momenteel op richt is het verhogen van het grondwaterpeil in veenweidegebieden om CO2-uitstoot te voorkomen. Nederland telt zo’n 200.000 hectare aan veenweidegebieden waar vaak een laag grondwaterpeil gehanteerd wordt, omdat dit gunstig is voor productielandbouw. Door deze kunstmatig lage waterstand ontstaat er oxidatie van het veen, waarbij de koolstof vrijkomt en als CO2 in de atmosfeer verdwijnt. Ook leidt het tot bodemdaling. Het opzetten van de grondwaterpeilen draagt bij aan het verbeteren van de biodiversiteit en het vasthouden van koolstof in de bodem.

Samenwerking met grondbezitters in Nederland

Samen met grondbezitters werkt GreenDutch binnen Nederland aan lokale projecten die een positieve bijdrage leveren aan de natuur en daarmee CO2- of koolstofcertificaten produceren. Het realiseren van CO2-reductie kan worden omgezet in CO2-certificaten die worden uitgegeven door de Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK). Deze stichting is ontstaan via de Green Deal waarmee de kloof tussen beleid en de markt wordt gedicht, d.w.z. SNK richt op potentiële emissiereductie waarvoor nog geen beleid is ontwikkeld en die voor de markt meestal onrendabel zijn om op te pakken. De projecten bieden een vernieuwend verdienmodel voor landbouweigenaren. Het meten, valideren en verifiëren wordt uitgevoerd door onafhankelijke organisaties om de betrouwbaarheid van de certificaten te borgen.

Douwe Faber CEO Ekwadraat: “we zien dat er in de agrarische sector veel winst te behalen valt wat betreft CO2-reductie. Met het verdienmodel kunnen we het geld terug te laten vloeien naar de agrarische sector, zo is het een product van en door de boeren. Tevens verwachten wij dat dit een aanjagend effect zal hebben op sneller en meer verduurzamen in de landbouw.” Peter van Dronkelaar CEO VOB-Holland: “met GreenDutch helpen we de boeren mee aan de CO2-reductie met hun eigen land en delen ze in de winst bij de verkoop van certificaten. Een mooi model om samen in op te trekken”

Over de initiatiefnemers

Over Ekwadraat
Ekwadraat is ruim 18 jaar actief op het gebied van duurzaamheid, energiebesparing en transitiemanagement. Het bedrijf is werkzaam voor overheden, mkb’ers en de industrie. Met de kennis en ervaring van de twee bedrijven op het gebied van duurzaamheid en de agrarische sector wordt een nieuwe markt betreden.  

Over VOB-Holland
VOB-Holland (Verenigde Ondernemende Bedrijven Holland) is opgericht door Peter van Dronkelaar en Harald Hoffmann. Een groep van bedrijven die sinds 2001 actief is op het gebied van Agrarisch en commercieel vastgoed, verwerking van premium zuivelproducten en het verhandelen van agrarische productierechten.
 

Heb je vragen n.a.v. bovenstaande bericht?

Vul dan onderstaand formulier in, dan nemen we contact met je op!


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Heb je vragen naar aanleiding dit bericht? Stel ze dan gerust via het contactformulier of aan mij!"