Inventarisatie Groen Gas sector

Ekwadraat brengt omzet in waardeketen groen gas in kaart

Om een beeld te krijgen van alle spelers die op dit moment actief zijn in de Nederlandse waardeketen van groen gas heeft Ekwadraat in opdracht van het TKI Nieuw Gas een inventarisatie van de groen gas sector uitgevoerd. De resultaten van deze inventarisatie dienen als input voor de Routekaart Groen Gas die door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt opgesteld. Het eindrapport geeft inzicht in de huidige situatie: het aantal spelers, de geschatte omzet, etc. Daarnaast is een doorkijk gegeven naar de verwachte ontwikkelingen in de sector tot 2030.

In 2019 heeft de groengassector een omzet gerealiseerd van circa 130 miljoen euro. Hierbij gaat het om de omzet uit de bouw van nieuwe installaties, het onderhoud aan bestaande installaties en het bedrijven van installaties. Bij het behalen van het sectorstreven van 70 PJ groen gasproductie in 2030 uit het Klimaatakkoord zal de jaarlijkse omzet van de sector naar schatting 1,6 miljard euro bedragen.

Download hier de inventarisatie van de Groen Gas sector.

Behoefte aan een inventarisatie van uw sector? Of advies nodig over groen gas?
 

Neem dan contact met ons op!


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Ik help u graag bij al uw vragen over groen gas"

Janine Bos

Senior adviseur energiebesparing & CO2-footprint