Duurzaam nieuws

Ekwadraat transparant over MVO

Voor ons is duurzaam ondernemen core business. Dagelijks verlenen wij adviezen over energiebesparing en het opwekken van duurzame energie aan uiteenlopende organisaties en bedrijven. Logisch dus dat wij zelf ook duurzaam ondernemen. Wij waren al partner van MVO Nederland en we handelden ook volgens de MVO richtlijn. Maar transparant waren we daar niet over en ons beleid stond nog niet op schrift. Sinds de publicatie van onze Zelfverklaring ISO 26000 is daar verandering in gekomen. Nu kan iedereen zien hoe wij in praktijk brengen wat we preken. Maatschappelijke verantwoordelijkheid is een steeds belangrijker wordend aspect van bedrijfsbeleid omdat organisaties verantwoordelijkheid willen nemen voor de effecten van hun bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering. Daarnaast vragen klanten en consumenten steeds vaker om een transparant beeld van de mate waarin de onderneming MVO toepast. Zo stellen afnemers bijvoorbeeld in aanbestedingen steeds vaker hoge eisen aan de mate waarin een bedrijf haar maatschappelijke verantwoordelijkheid pakt. De Zelfverklaring ISO 26000 is een verklaring door een organisatie dat zij ISO 26000 toepast. Door de stappen uit de handleiding voor de Zelfverklaring te volgen en de vragen te beantwoorden, komt een organisatie tot deze Zelfverklaring. Door deze Zelfverklaring te publiceren, is ook voor de buitenwereld duidelijk hoe een organisatie haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Een van de diensten die Ekwadraat aanbiedt, is het ondersteunen van organisaties bij implementeren en uitdragen van MVO-beleid in hun organisatie.