Duurzaam nieuws

Ekwadraat vraag voor € 1,3 miljard aan SDE+ subsidie aan

De productie van duurzame energie wordt gestimuleerd door middel van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). Deze regeling wordt dit jaar twee keer opengesteld voor een budget van tweemaal € 4 miljard. De regeling is geopend vanaf 22 maart tot en met 28 april 2016. De aanvraagperiode is opgeknipt in 4 fases, waarbij het aan te vragen subsidiebedrag per kWh steeds verder oploopt. De 3e fase is deze week geopend.

Ekwadraat is sinds 2004 actief betrokken bij de SDE+ en haar voorgangers. Ook dit jaar is er voor verschillende soorten productie-installaties subsidie aangevraagd. De € 1,3 miljard is met name aangevraagd voor geothermieprojecten, hout gestookte installaties, vergistingsinstallaties en zonne-energie projecten.

De verwachting van Ekwadraat is dat het budget inmiddels ruim overtekend is. In tegenstelling tot eerdere jaren informeert RVO niet tussentijds over de budgetclaim. 2016 is mede interessant doordat de kolencentrales subsidie aan kunnen vragen voor het bij- en meestoken van biomassa. De kolencentrales hebben per project een enorme budgetclaim. Alleen RWE heeft aangegeven in de tweede fase een aanvraag te hebben ingediend.

In oktober 2016 opent de tweede SDE+ ronde voor een bedrag van € 4 miljard. Ook in deze ronde zijn voldoende mogelijkheden voor het aanvragen van subsidie. De ervaring leert dat bepaalde verplichtingen meer tijd in beslag nemen dan gedacht. Het is daarom belangrijk om al op tijd de mogelijkheden van een subsidieaanvraag te onderzoeken zodat er nog voldoende tijd is om bijvoorbeeld de benodigde vergunningen te verkrijgen. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze adviseurs.