Duurzaam nieuws

Ekwadraat zet zich in voor een kenniscentrum geothermie

Geothermie, ook wel aardwarmte genoemd, is in Nederland een relatief nieuwe vorm van duurzame energieproductie. Door boringen uit te voeren naar watervoerende lagen tot 4 kilometer diepte kan warm grondwater worden opgepompt. Dit warme water kan worden gebruikt voor de verwarming van kantoren, kassen en ook hele wijken of steden. Het afgekoelde water wordt teruggepompt om weer op te warmen.

Doordat deze techniek nog relatief onbekend is en wordt vergeleken met de olie- en gasboring, is er ten onrechte veel weerstand tegen geothermie. Door te informeren, openlijk te communiceren en de voortgang van projecten inzichtelijk te maken hoopt Ekwadraat een bijdrage te kunnen leveren aan een positief imago en de acceptatie van geothermie.

Het platform is nog in ontwikkeling. Door middel van investeerders en samenwerkingen heeft het platform een niet commercieel doel en kan het op een objectieve manier geothermie onder de aandacht te brengen, waardoor ook deze veilige techniek kan bijdragen aan het verduurzamen van de wereld.

adviesbureau energiebesparing