Duurzaam nieuws

Energieadvies onderdeel EIA regeling

Een energiebesparingsonderzoek is een goed hulpmiddel om vast te stellen op welke manier uw energiehuishouding in elkaar zit en welke besparingsmaatregelen mogelijk zijn. Het is de eerste stap in de route naar besparing en verduurzaming. Daarnaast kunt u er ook mee aan wettelijke verplichtingen voldoen zoals de EED energie-audit en het Activiteitenbesluit

Na het onderzoek, de inventarisatie en uitgebreide analyse van uw locatie en bedrijfsprocessen ontvangt u een adviesrapport. Het beschrijft uw energiehuishouding en alle mogelijkheden om de energie-efficiency van uw gebouw of proces te verbeteren. Het adviesrapport bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Beschrijving gebouw of proces;
  • Overzicht totale energiehuishouding
  • Energiebalans van de energiestromen in uw bedrijf en processen;
  • Overzicht van de mogelijke energiebesparingsmaatregelen zowel op energetisch als financieel vlak;
  • Overzicht van de mogelijke optimalisaties op organisatorisch en administratief vlak;
  • Raming van de verwachte investeringskosten en de verwachte baten.

Het energieadvies komt in aanmerkingen voor de EIA regeling als er ook wordt geïnvesteerd in een bedrijfsmiddel dat voor EIA in aanmerking komt. Een energieadvies alleen komt dus niet in aanmerking voor de EIA regeling. 

blowerdoortest