Duurzaam nieuws

Energieaudit verplicht

Het uitvoeren van de energieaudit is verplicht en maakt onderdeel uit van de wet milieubeheer. Dit geldt voor grote bedrijven en instellingen met meer dan 250 werknemers en een omzet van meer dan 50 miljoen en/of een balanstotaal van meer dan 43 miljoen. De volgende bedrijven zijn vrijgesteld van deze verplichting:

  • Deelnemers aan de Meerjarenafspraak energie –efficiëntie 201-2010 (MJA) en Meerjarenafspraak energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (MEE);
  • Ondernemingen met een energiebeheersysteem (ISO 50001 of ISO 14001 i.c.m. ISO 41051).

 

De energieaudit

De energieaudit geeft aandacht aan de volgende zaken:

  • Een overzicht van alle gebruikte energiestromen, omzettingen naar andere energiedragers en een verdeling van het verbruik per categorie verbruiker;
  • Een beschrijving van alle factoren die het energieverbruik beïnvloeden;
  • Een overzicht van het energiebesparingspotentieel van de komende vier jaar;
  • Een beschrijving van de kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen. Uitvoering Ekwadraat heeft uitgebreide ervaring met het uitvoeren van energiebesparingsonderzoeken.

 

Uitvoering

Ekwadraat heeft uitgebreide ervaring met het uitvoeren van energiebesparingsonderzoeken. Samen met u onderzoeken wij of u voldoet aan de eisen in de nieuwe tijdelijke regeling. Misschien voldoet u al aan een gecertificeerd duurzaamheidssysteem waarbij een aanvullende audit niet noodzakelijk is. Ook is Ekwadraat betrokken bij het begeleiden van MJA3-bedrijven. Ekwadraat kan u daarom volledig ontzorgen zodat u aan de nieuwe verplichting voldoet.