Duurzaam nieuws

Energiecampus Leeuwarden

Versterking economie & duurzame energie productie voor Fryslân

Koninklijke Oosterhof Holman ondersteund door Ekwadraat hebben de handen ineen geslagen voor de Energiecampus Leeuwarden. Hiervoor is de voormalige vuilstort de Schenkenschans en de directe aanliggende omgeving in Nieuw Stroomland in beeld. De Energiecampus richt zich op de productie van groene energie. Daarnaast ligt de focus op kennis, experiment, innovatie en de ontwikkeling van nieuwe technologieën. 

Duurzame energie

Nu al levert de Schenkenschans duurzame warmte en elektriciteit aan de Elfstedenhal. Straks gaat de Energiecampus groene stroom, gas of warmte leveren aan circa 8.000 huishoudens in Leeuwarden. In het plan is in ieder geval een biovergister meegenomen en een grootschalig zonnepark. Maar ook onderwijs-,  kennisinstellingen en andere bedrijven gaan het campusterrein gebruiken voor onder andere het opwekken van duurzame energie. Het eerste private campus terrein van Leeuwarden. “Op termijn is er een duurzame energieproductie van 1 PJ mogelijk op de Energiecampus, wat gelijk staat aan 10% van Leeuwarden haar energie behoefte”, aldus Harm Beerda, directeur Oosterhof Holman.

Landschappelijke inpassing

Het gehele terrein zal goed landschappelijk ingepast worden met veel groen, water, recreatieve fietspaden en een dijklichaam van 6 meter hoog. Hierdoor krijgt Leeuwarden een nieuw groen stadsaanzicht. De Energiecampus Leeuwarden is de locatie waar kennis, experiment en productie over gaat in recreatie, groen en water.

Kenniscentrum

Op de voormalige stortplaats de Schenkenschans zal een uniek kenniscentrum gebouwd worden dat 100% circulair en uniek lichtgebouwd is voor op een afvalstort. In het kenniscentrum is ruimte voor kennisinstellingen en startups, die doorontwikkeld kunnen worden tot grownups. Op de Schenkenschans zal een Plug- en Playpark komen waar geëxperimenteerd kan worden. Dit wordt vanuit het kenniscentrum aangestuurd en gemonitord. Dit is ook de plaats waar belangstellenden uit de stad op een recreatieve manier concreet ervaren hoe duurzame energie wordt opgewekt.

Werkgelegenheid en economische versterking

Werkgelegenheid en economische versterking staan hoog op de Leeuwarder agenda. Het plan van de Energiecampus sluit hierbij aan en dit is dus een grote kans voor Leeuwarden. Met de ontwikkeling van het gehele gebied inclusief gebouwen gaat een investering van circa 80 miljoen gemoeid. Dit levert in ieder geval al 70 fte aan werkgelegenheid op met de huidige invullingen. “Wij als gemeente juichen het toe dat Oosterhof Holman en Ekwadraat het initiatief hebben genomen voor de Energiecampus Leeuwarden, zij zich gaan vestigen op de Energiecampus en als kartrekkers fungeren bij de verdere ontwikkeling van de Energiecampus. Dit heeft er nu al toe geleid dat bedrijven zoals Wetsus, UES, NHL en Elize Energie commitment hebben uitgesproken om bij te gaan dragen aan de Energiecampus Leeuwarden,” legt wethouder Henk Deinum uit.