Duurzaam nieuws

Energiedag Afsluitdijk 23 maart 2018

De Nieuwe Afsluitdijk wil van de Afsluitdijk een Living Lab maken waar bedrijfsleven en onderwijs de komende jaren samen ontwikkelen, experimenteren en leren op het gebied van energie en water. In de ochtend kwamen zo’n 80 ondernemers uit de energiesector naar de Afsluitdijk. Plenair werden de plannen voor De Nieuwe Afsluitdijk en het Living Lab toegelicht en werd verteld over de bouw en de expositie van het Afsluitdijk Wadden Center. Naast een rondleiding door het nieuwe Afsluitdijk Wadden Center konden de ondernemers vervolgens kennismaken met de diverse energieprojecten op de Afsluitdijk.

Tussen de middag kwamen zowel de ochtend- als de middaggasten bij elkaar. Samen genoten ze van een broodje en de muziek van stichting ‘Jou it Troch’.

In de middag kwamen de regionale ondernemers (Freonen fan Fossylfrij Fryslân) en studenten op bezoek met een duurzame bus op blauwe diesel (± 80 aanwezigen). De studenten en ondernemers maakten kennis met het Afsluitdijk Wadden Center middels een rondleiding en daarna gingen zij in een pressure cooker aan de slag om van de Afsluitdijk het beste Living Lab ter wereld te maken. De studenten kwamen met veel creatieve ideeën.

“Een leuke informatieve en leerzame middag met een leuke mix van genodigden uit het bedrijfsleven en studenten van diverse Hogescholen. Waar je met behulp van een pressure cooker vanuit de ogen van een bekende wereldfiguur nieuwe duurzame mogelijkheden aangeeft voor het icoon afsluitdijk.” - Onno Vlaar, Ooms Construction

Aardwarmte subsidie