Duurzaam nieuws

Garantieregeling Aardwarmte (RNES) verlengd tot 2022

Wat is het?

Door deze regeling komt er meer zekerheid voor bedrijven die willen inzetten op het gebruik van aardwarmte. De grootste investering van een aardwarmteproject is de boring. De boring kan tevergeefs zijn op het moment dat de watervoerende laag minder rendement oplevert dan dat in het vooronderzoek werd verondersteld. Als dit voorkomt is er vanuit het ministerie van Economische zaken een subsidie beschikbaar gesteld om een deel van de gemaakte kosten te vergoeden.

Waarom is dit belangrijk?

Een bedrag van tien tot twintig miljoen euro dat het bouwen van een aardwarmte installatie kost, kan zich in energie besparingen zelf terugverdienen. Echter zal dit niet het geval zijn als de aangeboorde watervoerende laag slechter blijkt te zijn dan verwacht werd. Dan is de installatie niet kostenbesparend genoeg daarvoor. In een dergelijk geval is er sprake van een verloren investering. Door dit risico deels weg te nemen door middel van de RNES stimuleert de overheid de aanschaf van aardwarmte installaties.

De details van de vernieuwde regeling zijn nog niet bekend. Houd de pagina over geothermie in de gaten voor de laatste ontwikkelingen. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met de adviseur geothermie.

isde subsidie