Duurzaam nieuws

Geen SDE bij negatieve stroomprijs

De Europese Commissie stelt in de Richtsnoeren staatssteun ten behoeve van milieubescherming en energie 2014-2020 dat producenten van hernieuwbare elektriciteit geen subsidie ontvangen voor het produceren van elektriciteit bij negatieve elektriciteitsprijzen. Hiervoor wordt in de uitvoeringsregeling van de SDE+ een wijziging opgenomen. Producenten van hernieuwbare elektriciteit met een vermogen vanaf 500 kW (bij Wind vanaf 3 MW) krijgen hierbij geen subsidie als de stroomprijs 6 uur of langer negatief is. 

Concreet heeft dit met name gevolgen voor nieuwe windmolenprojecten, grote zonne-installaties zoals zonneweides, bij- en meestook in kolencentrales en thermische drukhydrolyse bij waterschappen.

De minister heeft ook een aantal voorbeelden gegeven. Wanneer in één jaar 5% van de productie plaats heeft gevonden bij negatieve stroomprijzen, betekent dit dat deze 5% niet uitbetaald wordt. Deze productie mag in een later jaar ingehaald worden. 

Hoe dit exact ingevuld gaat worden in de regelgeving is nog niet duidelijk gemaakt. De verwachting is dat de correctie bij de aanmaak van certificaten door CertiQ plaats zal vinden. De minister heeft tevens aangegeven op korte termijn een brief te sturen over de openstelling van de SDE+ 2016.