Duurzaam nieuws

Genomineerd voor 'Meest succesvolle onderneming van het jaar'

In het voorjaar lieten we u al weten dat Ekwadraat tot winnaar is uitgeroepen van de National Business Succes Award in de branche energiekringlopen.

Hierdoor zijn wij ook genomineerd voor de landelijke prijs van ‘Meest succesvolle onderneming van het jaar’.

Deze prijs kunnen we winnen door te laten zien dat we als bedrijf succesvol zijn op papier, maar daarnaast is het belangrijk om veel stemmen binnen te halen.

Wij willen u dan ook vragen om op ons te stemmen door NBSA 5468 gratis te sms’en naar 4422.

Met uw hulp hopen wij deze prijs op 2 februari in ontvangst te mogen nemen! Bij het winnen van de prijs zal een deel beschikbaar gesteld worden aan het Gewest Fryslân (Friese toptalenten schaatsen). 

vergunning vergister