Gratis warmtetransitieadvies voor uw gemeente

Extern advies warmtetransitie

Het is vanaf 1 juni 2020 mogelijk om een forse bijdrage van het Rijk te ontvangen bij projecten die gerelateerd zijn aan de warmtetransitie. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft een regeling in het leven geroepen: extern advies warmtetransitie (EAWT). Op basis van de regeling kan een gemeente in aanmerking komen voor een eenmalige specifieke uitkering voor het inwinnen van extern advies. Dit advies moet gericht zijn op de werkzaamheden voor de uitwerking van de Transitievisie Warmte (TVW). Aanvragen kunnen van 1 juni 2020 tot en met 1 juni 2021 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de totale uitkering bedraagt maximaal € 20.660 per gemeente.

Je hoeft gelukkig niet bang te zijn dan het budget snel is uitgeput, in 2020 is er budget voor 160 aanvragen en in 2021 budget voor 195 aanvragen. In feite komen alle gemeenten in Nederland daarmee in aanmerking voor deze uitkering. De specifieke uitkeringen worden verstrekt op basis van volgorde van binnenkomst.

Welke activiteiten komen in aanmerking?

Het doel van de regeling is het stimuleren van de warmtetransitie en het versnellen van de totstandkoming van TVW’s. Daarom komen de volgende activiteiten in aanmerking: 

  • Het interpreteren van de Startanalyse; De analyse van PBL geeft inzicht in de meest waarschijnlijke warmtestrategie per buurt. Maar wat betekend dit eigenlijk en welke consequenties brengt dit met zich mee?
  • Het verrijken van de Startanalyse; De startanalyse is nog gemaakt op basis van openbare data, door actuele data toe te voegen wordt de betrouwbaarheid sterk vergroot!
  • Het vertalen van de TVW naar aanpak voor uitvoering;  In een Wijkuitvoeringsplan (WUP) wordt een verdere detaillering gemaakt van de aanpak naar een aardgasvrije wijk.

Wij doen de subsidie aanvraag kosteloos!

De drie genoemde activiteiten is ons dagelijkse werk. Onze adviseurs hebben brede en inhoudelijke kennis van alle processtappen in de warmtetransitie. Wij kunnen je begeleiden bij het opstellen van de Transitievisie Warmte, de regie voeren op participatieprocessen en de samenwerking tussen verschillende partijen bevorderen. Zo zijn we onlangs gestart met het opstellen van de eerste WUP’s in Nederland en werken we met Vest Mais aan het verrijken van de startanalyse voor gemeenten en RES regio's.

De EAWT regeling kunnen we natuurlijk voor jouw gemeente aanvragen. Als we ook de uitvoering van de werkzaamheden mogen doen dan kunnen we de aanvraag van deze aanvraag zelfs kosteloos aanbieden. Daarmee kan EAWT helpen om zonder kosten een grote stap verder te komen in het beleid rondom de warmtetransitie.

 

Heeft interesse in het inhuren van extern advies warmtetransitie?

Neem dan contact op met adviesteam via onderstaand contactformulier!


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Ik help u graag met uw extern advies warmtetransitie"

Rob Goes

Manager sales & marketing