Bioplastics maken

Bioplastics maken uit afval: Hoe voegen we circulair waarde toe? 

Bioplastics maken uit afval? Dat klinkt als muziek in de oren, maar ook nog een beetje onwerkelijk. De technieken zijn er al om hoogwaardiger producten van biomassa restafval te produceren, maar op het moment wordt dat bijna niet toegepast. Zijn de installaties te duur? Ligt dat aan de wet- en regelgeving of is er gewoon nog te weinig aandacht voor deze technieken? Biomassastromen zoals snoeiafval worden nu vaak nog verbrand om warmte en/of elektriciteit te produceren. Is het niet beter om een meer waarde te creëren uit biomassastromen waarmee je ook nog eens meer verdient?

In opdracht van Vereniging Circulair Friesland (VCF) is Ekwadraat samen met haar partners, Bioclear Earth, KNN en Livinglab, een instrument aan het ontwikkelen dat kan helpen bij de keuze op welke manier meerwaarde aan een biomassa reststroom gegeven kan worden. Dit gebeurt op basis van afwegingen zoals kosten, energieconsumptie en CO2-emissies. De beoogde gebruikers van het instrument zijn de leden van VCF, bedrijven, gemeentes, etc. in Fryslân.

Klaas de Jong

Senior adviseur/procestechnoloog


Leestijd: 5 minuten

Aanpak

De eerste stap is om biomassastromen in Fryslân in kaart te brengen en uit te zoeken wat de beweegredenen van de leden van VCF zijn voor de huidige toepassing van de reststromen. Vervolgens worden er een aantal selectiecriteria opgesteld voor de toepassing van biomassa. Een voorbeeld van een selectiecriteria is: de biomassa is lokaal en regionaal aanwezig.

Daarna wordt er met de leden van VCF een workshop georganiseerd om de kennis uit te wisselen. Aan de hand van deze workshop worden de afwegingen van een aantal casussen getoetst en gevalideerd en gedeeld met de leden van VCF tijdens een bijeenkomst.

Voorbeeldcasus bermgras verwerking

Voorbeelden van biomassastromen zijn bermgras of groente-, fruit- en tuinafval (GFT). Bermgras wordt op het moment gecomposteerd, maar er kan meerwaarde gecreëerd worden als het gras bijvoorbeeld wordt vergist tot biogas of geperst tot bijvoorbeeld eierdoosjes.

De eierdoosjes zijn gemaakt van de vezels van bermgras en de eiwitten kunnen uit de sappen worden geëxtraheerd om veevoer te maken. In plaats van extraheren kunnen de sappen ook worden gefermenteerd tot vetzuren. Deze vetzuren (zoals melkzuur) kunnen als grondstoffen worden gebruikt voor de chemische industrie om (bio-)plastic te maken.

Een paar voorbeelden van vragen die wij stellen voor de casus bermgras verwerking:

  • Kost het meer energie om vetzuren te produceren dan eierdoosjes en veevoer te maken? 
  • Zal er minder CO2 worden bespaard om bermgras-sap te fermenteren tot vetzuren dan bij de productie van eierdoosjes en veevoer?
  • Hoe zit het met de kosteneffectiviteit van deze beide wegen?
  • Of zal vergisting het beter doen dan de andere technieken?
  • Welke technieken leveren het meest op?

Soortgelijke vragen worden ook gesteld voor de andere casussen zoals biomassa inzetten als potgrond of digestaat opwaarderen van mestvergisting naar marktwaardige samenstelling (zie afbeelding hier onder).
 

Testen hanteerbaar instrument

De casussen met afwegingskader worden getoetst en gevalideerd tijdens de workshop d.m.v. het instrument dat op dit moment wordt ontwikkeld. Dit instrument zal een eenvoudige spelvorm zijn. Op deze manier worden alle deelnemers zo interactief mogelijk bij het proces betrokken. Wanneer dit succesvol blijkt, kan het instrument ook in andere regio’s in Nederland ingezet worden.

Aan de slag met biomassa?
 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van biomassa? Neem dan contact met mij op.
 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Benieuwd naar de mogelijkheden van biomassa?"

Klaas de Jong

Senior adviseur/procestechnoloog