Duurzaam nieuws

Innovatieve biopelletproductie bespaart 37 miljoen m³ aardgas

Systemen met biopellets blijken uit onderzoek het beste alternatief voor het Groningse gas. Pellets zijn gebruiksvriendelijk, hebben een constante kwaliteit en hebben een hoog rendement. Het nadeel is echter dat de productie van pellets vaak plaatsvindt in het buitenland. JALO Biopellets Twente VOF heeft een vernieuwde techniek ontwikkeld om de productie van pellets lokaal plaats te kunnen laten vinden. Door de innovatieve techniek van JALO worden laagwaardige lokale reststromen omgezet in hoogwaardige ENplus A2 biopellets. Zo kan met lokale stromen een groot gedeelte van het gasverbruik in Nederland duurzaam worden ingevuld. Tegelijkertijd wordt de uitstoot van broeikasgassen in bossen verminderd.

JALO Biopellets heeft adviesbureau Ekwadraat ingeschakeld om dit project te realiseren. Met de kennis van duurzaamheid, innovatie en subsidies bleek Ekwadraat de geschikte partij. De DEI-regeling heeft als doel om innovaties op het gebied van duurzame energieproductie of energiebesparing te stimuleren. In een eerder stadium is de werking van het proces op kleine schaal aangetoond. Dit DEI-project is erop gericht om de werking van de techniek in een industriële setting te demonstreren. Ekwadraat heeft met succes de DEI-subsidie aangevraagd.

De demonstratie gaat een wezenlijke bijdrage leveren aan het realiseren van de duurzame energiedoelstellingen, het terugbrengen van de broeikasgasuitstoot en het helpen bij het uitfaseren van aardgas in Nederland. Het internationaal potentieel is fors, voornamelijk in landen die ook veel bosrijke gebieden hebben. Dit project is een stimulans voor de lokale (duurzame) economie in Overijssel. Daarnaast biedt de techniek kansen om vijf soortgelijke installaties in Nederland te realiseren. Dit is een stimulans voor de duurzame economie in heel Nederland, maar ook daarbuiten.