Duurzaam nieuws

Inschrijven seminar aardwarmte

Geothermie biedt veel kansen voor verduurzaming van de warmtevoorziening van huizen, kantoren, ziekenhuizen, winkels, zwembaden, etc. De toepassing van geothermie draagt bij aan het op een betaalbare manier behalen van de doelstellingen van het Energieakkoord.

Geothermie is één van de goedkoopste vormen van duurzame energie onder andere door de SDE+ subsidie.

Er zijn in Nederland nu 12 projecten gerealiseerd waarbij warmte van 60-100 oC gewonnen wordt van dieptes tussen de 1.500 en 3.000 meter. De meeste projecten zijn in de glastuinbouw gerealiseerd. In de regio Drenthe-Overijssel-Flevoland-Gelderland is een geothermie project gerealiseerd: Koekoekspolder, en er zijn diverse projecten in voorbereiding.

De regio heeft een groot geothermisch potentieel vanwege geschikte lagen in de diepe ondergrond.

Waarom deelnemen?

Tot op heden zijn er in de regio een beperkt aantal initiatieven ontplooid om geothermie voor de gebouwde omgeving in te ontwikkelen. Daar willen we samen met u verandering in aanbrengen door middel van dit seminar. We gaan samen onderzoeken welke kansen er zijn, en hoe die kansen kunnen worden omgezet in succesvolle projecten.

Programma

De seminar wordt gehouden in Hotel Restaurant Fidder, Koningin Wilhelminastraat 6 te Zwolle, op 10 december 2015. Het programma is als volgt:

 • 12:00 Ontvangst met lunch.
 • 13:00 Opening (Ekwadraat)
 • 13.10 Stand van zaken geothermie in Nederland en praktijkervaringen (IF Technology)
 • 13:40 Praktijkcase Gemeente Groningen: business case, warmte afname en aanpak. (Projectteam Gemeente Groningen)
 • 14:10 Hoe past geothermie in duurzame
 • warmtenetten (Stichting Warmtenetwerk Nederland)
 • 14:40 Pauze.
 • 15:00 Stappenplan voor realisatie van geothermie: hoe komen we van idee tot gerealiseerde duurzaamheid. (Ekwadraat)
 • 15:30 Quick scans geologie voor voorbeeldlocaties in Drenthe-Overijssel-Flevoland-Gelderland (IF Technology)
 • 16:00 Discussie en vervolgstappen.
 • 16:30 Borrel.

 

Hoe kunt u zich opgeven?

Wilt u graag samen met ons onderzoeken welke kansen er voor u zijn? Klik hier om naar het inschrijfformulier te gaan en u aan te melden. Deelnemen aan het seminar kost € 50,- per persoon (excl. BTW). Voor meer informatie kunt u bellen met Jan Klein Hesselink 088-4000510/06-53616449.