Kennis en Innovatieagenda: circulaire economie

Ontwikkelt u innovatieve circulaire producten, processen of diensten?
 Neem dan contact met ons op wellicht komt u in aanmerking voor een subsidie!

KIA Circulaire Economie (CE)

Onderzoekt of ontwikkelt u innovatieve circulaire producten, processen of diensten of wilt u vooronderzoek hiernaar doen? Het rijk stelt middelen beschikbaar via de Kennis en Innovatieagenda – Circulaire Economie (KIA CE) met het doel de transitie naar een circulaire economie te versnellen.

Waar kun je subsidie voor krijgen? 

Er is subsidie voor onderzoek of ontwikkeling in de volgende thema’s en productgroepen:

 • Maakindustrie; Wind- en zonneparken, Batterijen, Hightech equipment; 
 • Bouw: Gebouw gebonden installaties, Kantoren en bedrijfspanden, Woningen, Asfalt, Betonnen bruggen en viaducten;
 • Consumptiegoederen; Textiel, Elektrische apparaten, Meubels, Verzorgingsmiddelen, Reinigings- en  beschermingsmiddelen, Verven en coatings.

 

Waaraan kun je denken?

 • Technologisch onderzoek en technologische ontwikkeling die zijn gericht op een nieuw of sterk verbeterd product, dienst of proces. Dit moet leiden (waar dat kan) tot een flink lagere kostprijs, in vergelijking met bestaande circulaire producten, diensten of processen;

En/of

 • Niet technologisch onderzoek; Onderzoek naar gedrag van consumenten, bedrijfs- of verdienmodellen (of een combinatie hiervan). Deze activiteiten moeten helpen bij de ontwikkeling van het nieuwe product, de dienst of het proces;

Hoeveel subsidie kun je ontvangen?

Er is in totaal € 2,5 miljoen beschikbaar voor deze regeling. Per project is maximaal € 500.000,- subsidie beschikbaar. Subsidiepercentages:

 • Industrieel onderzoek (IO): 50%
 • Experimentele ontwikkeling: 25%
 • Niet-economische activiteiten door onderzoeksorganisaties (IO, EO): 80%
 • Voor kleine en middelgrote ondernemers geldt een opslag van respectievelijk 20% en 10%

Van 5 juli 2022 tot en met 15 november 2022 kan subsidie aangevraagd worden. 

Welke eisen worden er aan projecten gesteld?

Het programma is onderdeel van de Topsector Energie (TSE)-regeling Industrie, onderzoek en ontwikkeling. Projecten worden gerangschikt op criteria waarbij verschillende eisen gesteld worden:

 • Uw project moet passen binnen de beschrijving van de subsidiabele thema’s;
 • Het project moet technisch en economisch haalbaar zijn;
 • De ontwikkeling moet uiterlijk in 2030 een eerste markttoepassing hebben in Nederland;
 • Er vindt samenwerking plaats met bedrijven en/of kennisinstellingen (tenminste één partij moet een onderneming zijn);
 • De projectduur is maximaal 2 jaar;

Wij helpen je bij het aanvragen van de subsidie!

Wij adviseren u tijdens een vrijblijvende kennismaking met onze specialisten uw projectidee te bespreken. Onze adviseurs zijn ervaren subsidiespecialisten die helpen bij het aanvragen van subsidies, zeker als het de transitie naar een duurzame en circulaire economie betreft!

 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Meer informatie over deze subsidie nodig? Ik help u graag!"

Reinoud Trommel

Adviseur energietransitie