De Leidraad Transitievisie Warmte is er!

De Leidraad Transitievisie Warmte ontvangen?

We hebben er lang op moeten wachten, maar de gemeenten hebben de Leidraad Transitievisie Warmte, de Startanalyse voor aardgasvrije buurten en de Handreiking voor lokale analyse ontvangen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).  Als beleidsmedewerker duurzaamheid/energietransitie komt er veel op je af zoals de Regionale Energie Strategie (RES) met daarin de Regionale Warmtestructuur en de Transitievisie Warmte (TVW). 

Over de Leidraad

De Leidraad kan een handig hulpmiddel zijn voor het ontwikkelen van de Transitievisie Warmte (TVW), mits je uit de voeten kunt met de toegezonden data en lokale data toevoegt. De Leidraad heeft als doel gemeenten snel op gang te helpen, te ondersteunen en om objectieve gegevens beschikbaar te stellen voor hun afwegingsproces voor de TVW. 

Het Leidraad bestaat uit twee onderdelen, de Startanalyse voor aardgasvrije buurten en de Handreiking lokale analyse:
1. De Startanalyse geeft de gevolgen van verschillende warmtestrategieën op buurtniveau, de maatschappelijke kosten en kosten voor de verschillende eindgebruikers in de wijk weer. Dit met behulp van het rekenmodel Vesta MAIS en de datadump.

2. De Handreiking is een soort gebruikers handboek met richtlijnen over data, aannames en rekenregels.

De Startanalyse en Handreiking kunnen als input gebruikt worden om het gesprek rondom de TVW te voeren. Daarnaast kan het gebruikt worden om de afwegingen, die belangrijk zijn voor besluitvorming van de gemeente, te maken.

De resultaten van de Startanalyse zijn van technische- en economische aard. Dit is ook terug te zien in de voorlopige resultaten die online beschikbaar zijn. Voor een groot deel van Nederland is All Electiric de aangewezen strategie. Onze analyses in wijken me deze uitkomst zijn vaak anders. Dit kan komen doordat er geen rekening is gehouden met de sociale, ruimtelijke en organisatorische voorkeur (mate van participatie etc.). Juist door dit soort criteria mee te nemen in het proces kom je tot een echter beeld van de mogelijkheden.

Veel gemeentes zijn op dit moment nog zoekende op het gebied van de warmtetransitie. Herken je dit? Wij hebben hier ervaring mee en willen dit graag met jou delen. In een kennismakingsgesprek kunnen we bespreken waarin wij kunnen ondersteunen of stel uw vraag hieronder!

vesta mais handleiding

Vesta MAIS

Vesta MAIS is een complex model waar de nodige kennis van techniek en informatica voor nodig is. Onze adviseurs hebben een inhoudelijk kennis en ervaring met dit rekenmodel. Wij zijn in staat de opgeleverde startanalyse te vertalen naar een begrijpelijk verhaal voor uw gemeente en te adviseren over de vervolgstappen. 

Vragen over de Leidraad, Startanalyse, Handreiking of Vesta MAIS?

Wilt u aan de slag met de Leidraad Transitievisie Wartme in jouw gemeente? Neem dan contact met mij op. 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Ik help u graag met alle vragen over de startanalyse, Vesta MAIS en de warmtetransitie"

Rob Goes

Manager sales & marketing