Duurzaam nieuws

Let op: Aftrekpercentage EIA in 2019 van 54,5 procent naar 45 procent

In 2018 bedraagt de EIA nog 54,5 procent, maar dit wordt in 2019 mogelijk verlaagd naar 45 procent. Het kabinet wil op basis van de aanbevelingen van het evaluatierapport, dat is opgesteld voor de EIA regeling, het percentage verlagen.

Als u bijvoorbeeld in 2019 € 40.000,- wilt investeren in energiebesparende maatregelen, zoals led verlichting, dan valt het netto belasting voordeel circa € 1.000,- lager uit dan in 2018.

Mocht u willen investeren in energiezuinige bedrijfsmiddelen waar de EIA op toegepast kan worden, raden wij u aan om deze investering in 2018 te maken. Op deze manier kunt u gebruik maken van de huidige regeling en de hogere aftrekpercentage van 54,5 procent.

Jaarlijks wordt vastgelegd welke bedrijfsmiddelen in aanmerking komen voor extra aftrek in de zogenaamde Energielijst. Voorbeelden waarvoor dit lagere aftrekpercentage gelden, zijn onder andere:

  • isolatie investeringen
  • ledverlichting
  • warmtepompen
  • WKO-installaties
  • zonne-energie
  • energieschermen
  • toerengeregelde vacuümpomp

U dient de EIA-aanvraag binnen 3 maanden na opdrachtbevestiging voor energiezuinige bedrijfsmiddelen aan te melden bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO).

EIA aanvragen?

Bent u van plan om de EIA regeling aan te vragen? Dan helpen we u hier graag mee. Ekwadraat kan voor u een volledige aanvraag indienen. Hierdoor weet u zeker dat de aanvraag perfect wordt ingediend bij de RVO. Graag spreken we met u de volledige aanvraag door en desgewenst kijken we naar nog meer mogelijkheden op het gebied van besparing en subsidies.