Duurzaam nieuws

Loket informatieplicht energiebesparing is geopend. Wat betekent dit voor uw bedrijf?

Vanaf deze week kunt u uw rapport uitbrengen betreft de informatieplicht energiebesparing in het eLoket. Uiterlijk 1 juli 2019 dienen alle inrichtingen, die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken, hun rapport te hebben ingediend over de rendabele energiebesparende maatregelen die in de afgelopen vier jaar zijn uitgevoerd. Wilt u weten of u hieronder valt en wat u precies moet doen? Lees dan verder. 

Informatieplicht energiebesparing: wat is het? 

Wellicht heeft u de afgelopen periode al eens over de informatieplicht gehoord. Zo niet, dan brengen wij u graag op de hoogte. De wetgeving omtrent energiebesparing gaat per 1 juli 2019 veranderen. Vóór deze datum dienen alle middelgroot- en grootverbruikers de overheid te informeren over de rendabele energiebesparende maatregelen die in de afgelopen vier jaar zijn uitgevoerd. Rendabele maatregelen zijn energiebesparende maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vervangen van tl-verlichting door led of het isoleren van leidingen en appendages van het cv-systeem.

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (inrichtingen) om energie te besparen. In 2019 verandert deze regelgeving. Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er een informatieplicht voor inrichtingen, die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken.

Valt uw inrichting onder de informatieplicht energiebesparing? Dan moet u uiterlijk 1 juli 2019 in eLoket van RVO.nl hebben gerapporteerd welke energiebesparende maatregelen u heeft getroffen.

Vanaf deze week kunt u via eLoket rapport uit brengen aan de overheid. Informeert u de overheid niet of heeft u niet alle rendabele maatregelen uitgevoerd, dan bent u wettelijk gezien in overtreding. Op dinsdagavond 19 maart om 19.00 uur geeft RVO u alle informatie middels een webinar. U krijgt hier antwoord op de vragen of de informatieplicht ook voor u geldt en hoe u het eLoket gebruikt voor het indienen van uw rapportage.

Energiebesparing verplicht? 

Het uitvoeren van energiebesparende maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen is verplicht voor bedrijven met een hoog elektriciteits- en/of gasverbruik. In het Activiteitenbesluit zijn daarvoor criteria opgesteld. Bedrijven met een verbruik van meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of meer dan 25.000 m³ gas zijn doorgaans verplicht.

Als u jaarlijks minimaal 200.000 kWh elektriciteit of 75.000 m³ gas verbruikt, bent u een grootverbruiker. Het bevoegd gezag (dit is meestal de gemeente) kan u een energiebesparingsonderzoek opleggen wanneer een toezichthouder bij een controle vermoedt dat uw bedrijf nog niet alle rendabele maatregelen heeft toegepast.

Indien uw bedrijf meer dan 250 fte in dienst heeft óf een jaaromzet van meer dan 50 miljoen en daarnaast een jaarlijks balanstotaal van meer dan 43 miljoen heeft dan kunt u verplicht zijn een EED energie-audit uit te voeren. Heeft u een EED-audit laten opstellen? Dan krijgt u tot december 2019 uitstel van de informatieplicht energiebesparing.

Op onze pagina over energiebesparing bij bedrijven kunt u controleren welke verplichting er voor uw bedrijf geldt.

Aan de slag met energiebesparing
 

Neem snel contact met ons op!
 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Benieuwd hoeveel energie jij kunt besparen?"