Duurzaam nieuws

Marc de Vreede nieuwe directeur Etriplus

Marc de Vreede

Marc is zijn carrière gestart in’89 bij Tebodin consultants en engineers. Een internationaal ingenieursbureau dat actief is in vele marktsegmenten. Tebodin was onderdeel van de koninklijke BAM groep en is in 2012 verkocht aan Bilfinger. Na het vervullen van diverse engineerings, projectmanagement en directiefuncties heeft hij in 2008 de overstap gemaakt naar BAM bouw. Naast het ontwikkelen en realiseren is Marc de laatste jaren tevens verantwoordelijk geweest voor het uitbouwen van exploitatiecontracten. Zijn focus lag bij het creëren van langjarige klantverbinding in de domeinen beheer en onderhoud en energiemanagement. Voor zijn functie als directeur Bouw en Techniek heeft hij diverse directie en managementfunctie vervuld binnen de diverse groepsmaatschappijen binnen BAM.

Etriplus

Etriplus is het eigen energiebedrijf van Greenport Venlo. Het werkt aan de verduurzaming van de energievoorziening en de verbetering van de concurrentiepositie van de ondernemers in het gebied. Etriplus treedt vooral op als ontwikkelaar van duurzame energie-oplossingen.

Etriplus is in 2013 opgericht door de gebiedsontwikkelaar, de Development Company Greenport Venlo (DCGV), Alliander, ARCADIS Nederland, Greenchoice en Ekwadraat.

Binnen de ontwikkeling van Greenport Venlo wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke mate van zelfvoorziening op het gebied van energie en water. Op energiegebied moet dit worden ingevuld door het (her)gebruik van gerecyclede materialen, besparingen in het ontwerp, hergebruik van restwarmte, duurzame energieopwekking en –levering. We verwachten dat ongeveer veertig procent van de energievraag binnen Greenport Venlo op duurzame wijze zal worden geproduceerd.

Marc de Vreede zal de komende periode met vele belanghebbenden in gesprek gaan. Hij zal luisteren naar alle kansen, successen, zorgen en  doelstellingen en deze vervolgens meenemen in het verder uitbouwen van de doelstellingen van Greenport Venlo, en daarmee van Etriplus.