Duurzaam nieuws

Masterclass zonneweide

Tot de mogelijkheden behoren ook zonneweiden, grootschalige PV-panelenprojecten op locaties die dit toestaan. Vragen die dan rijzen zijn: Hoe wordt een project van idee tot realisatie gebracht? Welke rol kan de overheid spelen in de ontwikkeling? Welke subsidiemogelijkheden en financieringsmogelijkheden zijn er? Met welke technische aspecten moet rekening gehouden worden en hoe zorg je voor de juiste inpassing in het gebied? Op deze vragen geven wij u in deze masterclass antwoord. 

Programma

Het programma is als volgt:

12.00 Inlooplunch
12.30 Korte voorstelronde en opening
12.40 Ontwikkelende rol overheid (Gemeente Ameland)
13.30 SDE systematiek en business case (Ekwadraat)
14.30 Pauze
15.00 Technische systemen (Alliander/Stedin)
15.50 Omgevingsmanagement (Ekwadraat)
16.40 Afsluitende borrel

Data

De masterclass wordt tweemaal gehouden op verschillende locaties in Nederland. De data zijn als volgt:

  • 11 februari – Amershof te Amersfoort
  • 25 februari - Paul Kruger te Heerenveen

 

Hoe kunt u zich opgeven?

Wilt u graag samen met ons onderzoeken welke kansen er voor u zijn? U kunt zich opgeven via onderstaande button of door een mail te sturen naar info@ekwadraat.com o.v.v. ‘Masterclass zonneweide’. Graag horen wij met hoeveel personen u deelneemt en op welke datum. Deelnemen aan de masterclass kost € 275,- per persoon (excl. BTW). 

mia vamil