Duurzaam nieuws

Meetprotocol voor SDE+ subsidie

Garanties van oorsprong

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) keert subsidie uit op basis van afgegeven Garanties van Oorsprong (GVO’s). Deze GVO’s worden afgegeven door CertiQ, de door de minister van Economische Zaken gemachtigde partij voor het uitvoeren van de GVO-regeling. Om in aanmerking te komen voor GVO’s dient een producent zich in te schrijven en afhankelijk van het type installatie een meetprotocol op te stellen. Vervolgens dienst jaarlijks (of maandelijks bij een hoger vermogen) gerapporteerd te worden over de geproduceerde elektriciteit of warmte.

De installaties die elektriciteit produceren door middel van biogas met een vermogen tot 2 MWe en Afvalverbrandingsinstallaties dienen een meetprotocol op te stellen. Installaties met een hoger vermogen dan 2 MWe of voor overige biomassa-installaties die elektriciteit produceren is een meetprotocol niet vereist. Wanneer hernieuwbare warmte wordt geproduceerd is het meetprotocol niet alleen voor biomassa-installaties verplicht, maar ook voor producenten van aardwarmte of zonnewarmte.

Meetprotocol

Het meetprotocol beschrijft de totale installatie. Hierin dienen in ieder geval de volgende zaken te worden opgenomen:

  • Een beschrijving van de eigenaar, locatie en aansluitingen;
  • Een overzicht van de verschillende installaties die onderdeel uitmaken van de productie-installatie;
  • De wijze van meten, een beschrijving van de nauwkeurigheid en indien van toepassing de benodigde correcties;
  • De gegevens van het toegelaten meetbedrijf, hoe de meetdata gecollecteerd, gevalideerd en opgeslagen wordt.

Het meetprotocol moet voor de ingangsdatum van de SDE-subsidie worden goedgekeurd door een erkend meetbedrijf. Zolang er nog geen goedgekeurd meetprotocol is ingediend, kan RVO nog geen voorschotten uitbetalen. Belangrijke wijzigingen aan de metingen of de productie-installatie zelf moeten tijdig doorgegeven worden aan het meetbedrijf. Indien nodig zal het meetprotocol hierop aangepast moeten worden. Na 5 jaar moet het meetprotocol opnieuw goedgekeurd worden.

Ekwadraat

Ekwadraat heeft in de afgelopen jaren meer dan 100 verschillende meetprotocollen opgesteld. Variërend van biogasinstallaties, houtketels, aadwarmte en zonthermie. Door onze goede contacten met de erkende meetbedrijven zorgen we voor een snelle en adequate afhandeling van het protocol. Onze werkzaamheden hebben tot nog toe altijd tot een goedgekeurd meetprotocol geleid. Ook wanneer een directe meting niet mogelijk is kunnen we samen met u een passende oplossing vinden. Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.