Duurzaam nieuws

Minister Kamp stelt nieuwe maatregelen voor

Nieuwe subsidieregeling

Minister Kamp wil per 1 januari 2016 een nieuwe subsidiregeling openen voor kleinschalige hernieuwbare warmteopties, zoals zonneboilers, biomassaketels en warmtepompen. Op dit moment is voor deze opties nog geen overheidsinstrumentarium beschikbaar. Minister Kamp verwacht dat met de regeling relatief goedkoop een potentieel van 16 PJ ontsloten kan worden. De regeling zou gelden voor een periode van 5 jaar. Jaarlijks wil hij het budget in samenhang met de SDE+ vaststellen. In 2016 stelt hij 70 miljoen euro beschikbaar.

Innovatieprogramma monomestvergisting

Begin volgend jaar verwacht Minister Kamp dit programma te starten, wat opgestelt wordt door partijen uit de agroketen en de staatssecretaris van Economische Zaken. Het programma is erop gericht om de uitrol van monomestvergisting te versnellen, kostenverlaging te realiseren en innovaties te stimuleren die op termijn geëxporteerd kunnen worden.

Stimulering geothermie

Minister Kamp gaat samen met de staatssecretaris een onderzoek instellen naar de effectiviteit van het huidige overheidsinstrumentarium. Hierbij wordt ook gekeken naar de innovatiemogelijkheden rond ultradiepe geothermie. Er wordt ook gekeken naar de mogelijke meerwaarde van aanvullende taken voor EBN bij de stimulering van hernieuwbare energieprojecten. Begin 2016 wordt er meer informatie verwacht hierover.

Subsidieregeling duurzame sportaccommodaties

Per 1 september 2015 heeft de Minister een subsidieregeling voor duurzame sportaccommodaties geopend. Lees hier meer over deze regeling.

Bron: Brief Nationale Energieverkenning 2015

Hernieuwbare brandstofeenheden