Duurzaam nieuws

MIT-subsidie opent 10 mei 2016

Instrumenten

De MIT-subsidie wordt verdeeld in verschillende instrumenten. Dit zijn:

 • Kennisvoucher - € 2 miljoen;
  Een kennisvoucher is een 'waardebon' waarmee een mkb-ondernemer een kennisvraag kan laten beantwoorden door een kennisinstelling.
 • Innovatie-adviesprojecten en haalbaarheidsprojecten - € 3,2 miljoen;
  Een mkb-ondernemer kan een innovatie-adviesproject laten uitvoeren door een kennisinstelling of een onafhankelijke adviesorganisatie. Een innovatie-adviesproject wordt uitgevoerd voorafgaand aan een innovatietraject en kan bestaan uit het beantwoorden van een kennis- en/of een adviesvraag.
  Een haalbaarheidsproject brengt de technische en economische risico’s in kaart van een voorgenomen innovatieproject. Deze wordt uitgevoerd door een individuele MKB-ondernemer.
 • R&D samenwerking (opent 5 juli) - € 7,6 miljoen;
  Een mkb-ondernemer kan namens een samenwerkingsverband een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsproject. Een MIT-R&D-samenwerkingsproject is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten.
 • Netwerkactiviteiten en innovatiemakelaars - € 2,2 miljoen.
  Alleen een Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) kan een aanvraag indienen voor netwerkactiviteiten. Netwerkactiviteiten zijn bijvoorbeeld masterclasses, workshops of conferenties om kennisdeling en netwerkvorming tussen mkb-ondernemers te bevorderen.

Alleen een Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) kan een aanvraag indienen voor innovatiemakelaars. Een TKI huurt een innovatiemakelaar in om mkb-ondernemers managementconsulting te geven.

Voor de kennisvouchers, netwerkactiviteiten en innovatiemakelaar is alleen landelijk budget beschikbaar. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, behalve de R&D samenwerking: dit is een tender.

Iets voor u?

U komt in aanmerking voor de MIT-subsidie als u een MKB-onderneming bent. Het project moet aansluiten bij een van de landelijke topsectoren en aansluiting hebben bij een project van de RIS3 (Research and Innovation Strategy for Smart Specialization); het moet een maatschappelijk belang hebben. Voor Noord Nederland geldt dat het project eveneens moet passen binnen de Noordelijke Innovatie Agenda (NIA). De werkzaamheden van het project mogen nog niet gestart zijn. Interesse in de MIT-subsidie en u komt er zelf niet uit? Neem dan contact op met Iris Kolkman. Wees er snel bij want uw aanvraag wordt behandeld middels het principe ‘wie als eerst komt, wie als eerst maalt’. 

 

subsidie biomassa energie