Duurzaam nieuws

Najaar SDE+ 2016: € 11,4 miljard aan nieuwe projecten aangevraagd

Aanvragen per fase

In de eerste fase (een basisbedrag van maximaal 9 cent/kWh) is er voor ruim € 2 miljard aangevraagd voor projecten in de categorieën wind op land en biomassa warmte en WKK. In de tweede fase (maximaal  11 cent/kWh) is het beschikbare budget overschreden door nog eens € 5 miljard aan aanvragen voor bij- en meestook van biomassa in kolencentrales, zon-PV en mest(co)-vergisting. Er was een hoog aantal aanvragen voor zon-PV projecten dat tot en met de tweede fase is ingediend, namelijk 2.291 aanvragen. In de derde fase (maximaal 13 cent/kWh) zijn er vooral veel aanvragen voor zon-PV bijgekomen, het aangevraagd budget kwam hiermee op € 11,4 miljard. De openstelling van de vierde fase (maximaal  15 cent/kWh) heeft slechts enkele aanvragen opgeleverd. 

Beschikkingen

RVO is nog bezig met het inhoudelijk beoordelen van de aanvragen. Daarom is er op dit moment nog niet mogelijk om aan te geven welke aanvragen een positieve beschikking zullen ontvangen. Een deel van de aanvragen voor bij- en meestook van biomassa zal worden afgewezen, omdat hiermee de in het Energieakkoord afgesproken grens van 25 PJ productie per jaar zou worden overschreden. Op grond van de afgegeven beschikkingen in de voorjaarsronde voor 10,4 PJ, kan nog maximaal 14,6 PJ worden beschikt.

Kamerbrief openstelling SDE+ 2016 najaar
Stand van zaken SDE+ - RVO

mvo beleid