Nieuwe categorieën binnen de SDE++ subsidie

Op 24 juni 2021 heeft RvO een webinar georganiseerd over de SDE++ subsidie die dit najaar geopend zal worden. In dit bericht geven we jullie de belangrijkste veranderingen ten opzichte van de vorige openstelling. Een overzicht van deze wijzigingen wordt onderstaand weergegeven. Het budget is dit jaar € 5 miljard en de openstelling zal plaatsvinden vanaf 5 oktober tot en met 11 november. Aankomende ronde worden er vier nieuwe categorieën opgesteld.

1.   Geavanceerde hernieuwbare brandstoffen;

Vanaf dit jaar worden er nieuwe categorieën geopend voor de productie van brandstoffen toegepast voor transport in de Nederlandse markt. Het correctiebedrag voor deze categorieën wordt bepaald door de waarde van HBE’s. De volgende categorieën worden toegevoegd:

 • Bio-LNG uit mono-mestvergisting: 8000 vollasturen, looptijd subsidie 12 jaar;
 • Bio-LNG uit allesvergisting: 8000 vollasturen, looptijd subsidie 12 jaar;
 • Ethanol: 8000 vollasturen, looptijd subsidie 15 jaar;
 • Benzine/ dieselvervangers: 7500 vollasturen, looptijd subsidie 15 jaar.

2.   CO2-afvang en -levering aan de glastuinbouw

Vanaf de najaarsronde zal het mogelijk zijn om voor CO2-afvang en CO2-levering aan de glastuinbouw SDE++ subsidie te ontvangen. Daartoe worden er verschillende categorieën opengesteld voor CO2 Capture and Utilisation (CCU) om vloeibaar of gasvormig CO2 in te zetten in de glastuinbouw. Binnen deze categorie is het aantal vollasturen 4.000 en is de subsidielooptijd 15 jaar. Er gelden de volgende categorieën: 

 • Vloeibaar of gasvormig;
 • Nieuwe of bijkomende afvang;
 • Nieuw of bestaande leidingen;
 • Nieuwe of bestaande industriële installatie;
 • Nieuwe afvang bestaande AVI of biomassaverbrandingsinstallatie.

3.   Zon-PV: <1 MWp gesplitst naar gebouwgebonden en grondgebonden of drijvend

De ingebruiknametermijn voor de nieuwe categorie <1 MWP wordt twee jaar. Daarnaast kunnen carport systemen worden aangevraagd voor gebouwgebonden categorieën omdat deze systemen in de praktijk vaak duurder zijn dan installaties voor op veld.

4.   PVT-collector met warmtepomp

Vanaf de aankomende openingsronde is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een PVT- collector met warmtepomp die wordt toegepast binnen de gebouwde omgeving. De water-water-warmtepomp moet minimaal een vermogen hebben van 500 kWth. Daarnaast moet de COP waarde minimaal 3.0 bedragen. 

Wijzigingen per hoofdcatergorie

Naast de voorgenoemde nieuwe categorieën zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd per hoofdcategorie.

Biomassa

De categorie biomassa verbranding van houtige biomassa is dit najaar alleen opengesteld voor hoge temperatuur (>100 graden of stoom voor lagere temperaturen toepassingen zie categorie CO2 arme warmte). Daarbij is een nieuwe categorie verlengde levensduur opengesteld voor biomassavergisting gas/ warmte/ wkk. Wat betreft de duurzaamheidscriteria (RED II) bestaan er nieuwe duurzaamheidscriteria voor de categorieën vergisting, vergassing en verbranding. Tevens gelden er vanaf dit najaar emissie-eisen voor biomassaverbrandingsinstallaties.

Zon-PV

Voor zon-PV wordt er een aantal wijzigingen doorgevoerd. Zo wordt de ingebruikname termijn voor nieuwe categorie <1 MWp twee jaar. Daarnaast wordt het aantal vollasturen voor gebouwgebonden projecten verlaagd naar 900. Vanaf aankomende ronde kunnen carport systemen worden aangevraagd voor gebouwgebonden categorieën.
Voor tweezijdige zonnepanelen mogen de vermogens van voor- en achterkant bij elkaar opgeteld worden mits dit vermogen is toegelicht en onderbouwd. 
Vanaf aankomend najaar moet er bij transportindicaties in congestiegebieden een toelichting worden gegeven op hoe gelijktijdigheid wordt gewaarborgd.

CO2-arme warmte

Voor CO2-arme warmte zijn er een aantal veranderingen doorgevoerd

 • Nieuwe categorie: restwarmte van datacenters (met en zonder warmtepomp);
 • Individuele warmtepomp subsidiabel met een vermogen van > 500 kW;
 • Voor aquathermie is de techniek naast gebouwde omgeving nu ook toepasbaar voor directe toepassing in bijvoorbeeld glastuinbouw.
CO2-arme productie

Binnen de categorie CO2-arme productie zijn er diverse wijzigingen doorgevoerd, waaronder de belangrijkste:

 • CCS: 14 nieuwe categorieën
  o    Haalbaarheidsstudie is verplicht
  o    Uitvoeringsovereenkomst en bankgarantie is verplicht
  o    Plafond Industrie: 7,2 Megaton per jaar. Verleden jaar was er al 2,5 Megaton beschikt.
  o    Plafond Elektrisch is 3 megaton per jaar.
   
 • Voor de categorie waterstofproductie is het aantal vollasturen verhoogd naar 3000 uren.

Wil je aan de slag met de SDE-subsidie?

Vul dan onderstaand formulier in, helpen we je verder!


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Ik sta voor je klaar om al je vragen over de SDE-subsidie te beantwoorden!"

Mark Maljaars

Expert duurzaam gas