Duurzaam nieuws

Nieuwe kansen opslag energie door SDE+ 2016

Duurzame energie is niet altijd continu beschikbaar, denk aan zonne energie of windenergie. Dit zorgt voor uitdagingen voor de beheerders van de distributienetten, maar ook voor sterke fluctuaties in de stroomprijzen. Wanneer het erg zonnig is en de afname laag is (landelijk gezien), kan de stroomprijs zelfs negatief worden. Door stroom op te slaan kan deze bewaard worden totdat er (meer) vraag is. De komende jaren zal dit één van de grootste technische uitdagingen bij verduurzaming zijn.

Op dit moment wordt energieopslag in Nederland slechts op enkele plekken toegepast. De business case voor energieopslag is in de meeste gevallen ongunstig. Met de nieuwe SDE+ 2016 regeling gaat dit ongetwijfeld veranderen.

De SDE+-subsidie zorgt voor een belangrijk deel van de inkomsten van veel duurzame energieprojecten. Bij een zonne-energieproject kan het om circa 40 tot 60% van de totale inkomsten gaan. Door geen SDE+ uit te keren bij een negatieve stroomprijs wordt het een heel stuk interessanter om de energie tijdelijk op te slaan en deze op een later moment te leveren.

Door bijvoorbeeld zonnepanelen te combineren met energieopslag in de vorm van accu’s kan hierop worden ingespeeld. Op basis van de nieuwe wetgeving wordt verwacht dat er eind 2016 en begin 2017 meer en meer combinaties zullen ontstaan tussen energieproductie en opslag. Hierdoor zullen de ontwikkelingen op het gebied van energieopslag ongetwijfeld toenemen, en zullen nieuwe combinaties van technieken ontstaan.

De volledige regeling voor 2016 wordt in januari 2016 gepubliceerd. Hierin worden de details verder uitgewerkt. Houd onze website in de gaten en blijf op de hoogte of schrijf u in voor onze nieuwsbrief.