Duurzaam nieuws

Nieuwe regeling Garanties van Oorsprong

De nieuwe regeling voor Garanties van Oorsprong (GvO’s) heeft invloed voor producenten van energie en warmte. Bij de productie van hernieuwbare elektriciteit wordt voor elk megawattuur (MWh) een GvO aangemaakt. GvO's dienen om te bewijzen dat de geleverde energie daadwerkelijk duurzaam is opgewekt. De nieuwe verplichtingen gelden over de productie van 2019. Wat is er veranderd?

  • Specificatie biomassastromen
    De biomassastromen dienen in het jaarrapport per maand gespecificeerd te worden. Hierbij dient het minimale aandeel mest van 50% per maand te worden gehaald. De registratie hiervan kan plaatsvinden doormiddel van vrachtbrieven of metingen bij de input van de vergister. Deze registratie moet overeenkomen met de mineralenbalans. De massabalans moet bij covergisting voorzien zijn met de codering van de Bijlage Aa onderdeel IV. Voor groengasinstallaties is de NTA8003:2017 van toepassing.
  • Onderbouwing registratie gebruikte biomassa
    Wanneer er een maandrapport opgesteld wordt omdat het vermogen van de installatie groter is dan 3 MW thermisch moeten de maandrapporten worden onderbouwd met de gebruikte biomassa in die betreffende maand. Ook deze registratie moet kloppen met de mineralenbalans en gekoppeld zijn aan Bijlage Aa onderdeel IV.
  • Assurance verklaring
    Bij de productie van elektriciteit wordt het vermogen van de productie-installaties bij elkaar opgeteld. Wanneer het totale vermogen van de productie-installaties groter is dan 2 MW (bijvoorbeeld door 2 beschikkingen van 1,2 MW elektrisch) dient de meetrapportage te zijn voorzien van een assurance verklaring. Bij de productie van warmte vindt deze optelling van het vermogen van de productie-installaties niet plaats. 

De meetrapportage over 2019 moet op basis van de nieuwe GvO regeling worden opgesteld. Producenten moeten erom denken dat de dagelijkse registratie van mest en co-producten vanaf 1 januari 2019 plaatsvindt en dit in lijn ligt met de mineralenbalans. Overigens zijn producenten nu ook al verplicht om een dagelijkse voerregistratie bij te houden.

Hulp nodig bij uw meetrapporten? Neem contact met een van onze SDE adviseurs

Informatieplicht energiebesparing