SDE++ alles over de nieuwe regeling

Minister Wiebes van het ministerie Economische Zaken en Klimaat heeft op 26 november 2018 een verbreding van de SDE+ aangekondigd. Waar de huidige SDE+ zich richt op duurzame energieproductie, richt de verbrede stimuleringsregeling (SDE++ genoemd) zich op het vermijden van CO2-uitstoot in Nederland.
 

Wat is de SDE++?


De huidige SDE+ stelt jaarlijks € 12 miljard beschikbaar voor de productie van duurzame energie. De regeling maakt de versnelde uitrol van technieken mogelijk, door de onrendabele top van projecten te vergoeden. Ook de verbrede regeling SDE++ gaat technieken stimuleren door de onrendabele top van deze technieken te vergoeden middels een exploitatiesubsidie. Het verschil tussen de huidige en de nieuwe regeling is dat technieken voortaan concurreren op basis van vermeden ton CO2. 

 

Hoe werkt de SDE++?


De verbrede SDE+ gaat in per 2020. Vanaf dat jaar worden ook subsidies verstrekt voor technieken die nog niet door de huidige SDE+ gedekt worden. Net als in de huidige SDE+ komen alleen marktrijpe technieken in aanmerking. In de loop van 2019 moet duidelijk worden welke technieken precies in aanmerking komen en onder welke voorwaarden. Dit hangt onder andere af van de uitkomsten van de studie die op dit moment plaatsvindt. In 2019 kunnen marktpartijen inspreken middels een marktconsultatie over de subsidiebedragen. Wij houden u hiervan op de hoogte. De minister heeft aangekondigd om de Tweede Kamer in het voorjaar van 2019 te informeren over de voortgang. De definitieve regeling wordt naar verwachting in het najaar van 2019 aangekondigd.


De huidige SDE+ subsidie wordt bekostigd vanuit de Opslag Duurzame Energie (ODE). Om andere CO2 reducerende technieken te kunnen bekostigen, heeft de verbreding van de regeling ook gevolgen voor de Wet ODE. Over de aanpassing van deze wet wordt in de loop van 2019 meer duidelijkheid gegeven.


Wilt u meer weten over de verbreding van de SDE+ subsidie? Neemt u dan contact op met één van onze SDE+ adviseurs.

Voorbereid zijn op de SDE++
 

Meer weten over de SDE++ subsidie? Of wilt u zich alvast orienteren op de wijziginen? Neem dan contact met ons op.
 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Benieuwd wat de SDE++ kan betekenen voor uw project in 2020?"

Henk Hartman

Expert zon PV