Duurzaam nieuws

NVWA controleert co-vergisting

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) controleert of bedrijven voldoen aan de diverse regelgevingen. Bij co-vergisting wordt mest gebruikt samen met co-producten, zoals restproducten van de landbouw- en levensmiddelenindustrie. Voor co-vergisting bestaan verschillende subsidieregelingen: MEP, OVMEP, SDE en SDE+. Per subsidieregeling wisselen de voorwaarden voor het co-vergisten van mest. Zo geldt onder de SDE sinds 2008 onder andere de voorwaarde dat je als co-vergister van mest geen gebruik mag maken van niet-toegestane co-producten. Ook moet de input van de vergister minimaal voor 50% uit mest bestaan.

De NVWA controleert als toezichthouder naleving van de voorwaarden. De NVWA meldt zijn controlebevindingen aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Vervolgens toetst RVO of bedrijven ten onrechte subsidie (voorschotten) hebben ontvangen. De controles kunnen consequenties hebben. Onterecht verstrekte subsidie vordert RVO terug. Bij herhaalde overtreding van de subsidievoorwaarden kan de subsidieverlening zelfs helemaal worden ingetrokken.

Voor meer informatie over de gevolgen voor uw installatie kunt u onze specialisten benaderen.