Onderzoeksplicht energiebesparing

Wat is de onderzoeksplicht energiebesparing?

De onderzoeksplicht energiebesparing is een nieuwe rapportageplicht die vanaf 1 juli 2023 ingaat. Het is een aanvulling op de al bestaande informatieplicht energiebesparing. Deze regeling verplicht energie-intensieve bedrijven om eens in de vier jaar een rapportage aan te leveren over de energiebesparende maatregelen die al genomen zijn of die nog genomen gaan worden. Vóór 1 december 2023 moet de rapportage ingediend worden.


De onderzoeksplicht energiebesparing is, naast de Europese rapportageverplichting op grond van de Richtlijn Energie-Efficiëntie (EED) en de informatieplicht, een rapportageverplichting en gaat over maatregelen die de CO2 uitstoot van een bedrijf verminderen. De onderzoeksplicht geldt voor bedrijven met een hoog energiegebruik die bepaalde milieubelastende activiteiten uitvoeren.

De onderzoeksplicht geldt alleen voor de activiteitgebonden maatregelen en dus niet voor de gebouwgebonden maatregelen, zoals bijvoorbeeld isolatie van de gebouwschil. Hiervoor blijft de informatieplicht energiebesparing gelden.

Voor wie is het? 

Bedrijven die meer dan 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m3 aardgas(equivalent) per jaar gebruiken hebben mogelijk een onderzoeksplicht energiebesparing. De onderzoeksplicht geldt voor locaties met activiteiten die omschreven staan in Hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dit is bijvoorbeeld een zuivelfabriek, ziekenhuis of locaties met stookinstallaties. De onderzoeksplicht gaat ook gelden voor bedrijven die nu vergunningsplichtig zijn (door de milieuvergunningsplicht), glastuinbouwbedrijven of vallen onder het EU ETS. Benieuwd of de onderzoeksplicht ook voor u geldt? Neem vrijblijvend contact op via het contactformulier onderaan deze pagina.

Waar bestaat het uit?

De rapportage voor de onderzoeksplicht energiebesparing bestaat o.a. uit de volgende onderdelen:

  1. Omschrijving en analyse van de locatie, installaties, processen en energiegebruik;
  2. In kaart brengen van de CO2 reducerende maatregelen die zich binnen 5 jaar terugverdienen; 
  3. Analyse van de elektrische aandrijfsystemen om het elektriciteits- en energiegebruik te verlagen;
  4. Inventariseren van alle installaties en leidingen die geïsoleerd kunnen worden met het oog op energiebesparing.

Vanaf 1 januari 2024 wordt de energiebesparingsplicht opgenomen in de nieuwe Omgevingswet. Daarnaast wijzigt het Activiteitenbesluit artikel 2.15.

Fiscaal voordeel


De kosten die gemaakt worden naar aanleiding van de onderzoeksplicht hangen af van meerdere factoren; hier is dus geen prijs op te plakken. Wel kunt u over deze kosten een EIA (energie-investeringsaftrek) aan te vragen. Een EIA is een regeling die investeringen in duurzame energie omzet in een fiscaal voordeel. 45,5% van de investeringskosten van een besparende maatregel zijn af te trekken van de fiscale winst, bovenop de gebruikelijke afschrijving (het aftrekpercentage ligt in 2023 op 45,5%).
 

Wil je meer informatie over de energiebesparingsplicht?

Vul onderstaand formulier in, dan nemen we contact met je op!


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Heb je vragen over bovenstaande? Neem dan contact met mij op!"

Jan Hemrica

Sales- en accountmanager bedrijven