Onderzoeksplicht energiebesparing

Wat is de onderzoeksplicht energiebesparing?

De onderzoeksplicht energiebesparing is een nieuwe rapportageplicht die vanaf 1 juni 2023 ingaat. Het is een aanvulling op de al bestaande informatieplicht energiebesparing. Deze regeling verplicht energie-intensieve bedrijven om eens in de vier jaar een rapportage aan te leveren over de energiebesparende maatregelen die al genomen zijn of die nog genomen gaan worden.


De onderzoeksplicht energiebesparing is, naast de Europese rapportageverplichting op grond van de Richtlijn Energie-Efficiëntie (EED) en de informatieplicht, een rapportageverplichting en gaat over maatregelen die de CO2 uitstoot van een bedrijf verminderen. De onderzoeksplicht geldt voor bedrijven met een hoog verbruik, wanneer een vestiging van een bedrijf hieraan voldoet heeft dit gebouw onderzoeksplicht, dit houdt echter niet in dat de informatieplicht van de overige objecten komt te vervallen.

De onderzoeksplicht is alleen voor de activiteitgebonden maatregelen en dus niet voor de gebouwgebonden maatregelen, zoals bijvoorbeeld isolatie van de gebouwschil. 

Voor wie is het? 

Alle bedrijven die meer dan 10 miljoen KWh elektriciteit of 170.000 m3 aardgas(equivalent) per jaar gebruiken hebben mogelijk een onderzoeksplicht energiebesparing. De onderzoeksplicht geldt voor locaties van bedrijfstakken waarvoor het Rijk de milieuregels bepaald, met een jaarlijks verbruik van bovengenoemd elektriciteit of aardgas. De onderzoeksplicht gaat ook gelden voor bedrijven die nu vergunningsplichtig zijn (door de milieuvergunningsplicht) of vallen onder het EU ETS.

Waar bestaat het uit?

De rapportage voor de onderzoeksplicht energiebesparing bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. In kaart brengen van de CO2 reducerende maatregelen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. 
  2. Analyse van de elektrische aandrijfsystemen om het elektriciteits- en energiegebruik te verlagen
  3. Inventariseren van alle installaties en leidingen die geïsoleerd kunnen worden met het oog op energiebesparing.
  4. De rapportage voor de onderzoeksplicht waarin aangegeven moet worden welke milieubelastende activiteiten er uitgevoerd worden op de locatie(s).

Voor de energiebesparingsplicht is een overgangsperiode tot 1 juli 2023, tot 1 juli 2023 blijft de energiebesparingsplicht uit het Activiteitenbesluit milieubeheer gelden. Heeft uw bedrijf een energiebesparingsplicht dan moet u eens in de vier jaar een rapportage inleveren. De eerst volgende rapportage van de Onderzoeksplicht moet uiterlijk 1 december 2023 ingeleverd zijn bij het Eloket van de RVO.

 

Samen meer betekenen voor de wereld van morgen!

Wil je meer informatie over de energiebesparingsplicht?

Vul dan onderstaand formulier in, dan nemen we contact met je op!


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Heb je vragen over bovenstaande? Neem dan contact met mij op!"

Jan Hemrica

Business developer/projectmanager