Openstelling DUMAVA subsidie 3 juni 2024

Openstelling DUMAVA subsidie 

De subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) wordt dit jaar opnieuw opengesteld op 3 juni 2024 om eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed zoals scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen of rijksmonumenten, te ondersteunen bij het verduurzamen van hun gebouwen. De regeling biedt financiële steun om de kosten van verduurzaming te dekken. 

Wijzigingen ten opzichte van 2023

De regeling van 2024 is gewijzigd op een aantal vlakken, om ervoor te zorgen dat het maatschappelijk vastgoed sneller en efficiënter kan worden verduurzaamd. 

  • Het wordt financieel aantrekkelijker om grotere duurzaamheidsstappen te maken.
  • Het maximale subsidiebedrijf per aanvragen wordt verlaagd naar € 1,5 miljoen, zodat meer aanvragers subsidie kunnen ontvangen. 
  • 70% van het totale budget is bestemd voor integrale renovaties.
  • De officiële maatregelenlijst is aangepast. Voor monumenten is in deze maatregelenlijst een aparte paragraaf opgenomen met aangepaste isolatiewaarden.

Voor wie is de DUMAVA subsidie?

De DUMAVA subsidie is bedoeld voor eigenaren van maatschappelijk vastgoed in Nederland, zoals overheidsgebouwen, onderwijsinstellingen, zorginstellingen, culturele instellingen, religieuze instellingen en andere gebouwen met een publieksfunctie. Ook scouting en muziekverenigingen en – stichtingen komen in aanmerking voor de subsidie. Valt het maatschappelijk vastgoed binnen de sportsector? Sportorganisaties die recht hebben op de BOSA subsidieregeling komen niet in aanmerking voor DUMAVA. 


Hoeveel subsidie kun je ontvangen?

Bij 1, 2 of 3 losse verduurzamingsmaatregelen varieert de hoogte van de DUMAVA subsidie van minimaal € 5.000 tot maximaal € 1,5 miljoen per aanvraag. De subsidie bedraagt 20% van de projectkosten als je 1, 2 of 3 verduurzamingsmaatregelen uitvoert met daarbij het energieadvies en het energielabel in opgenomen.

Voor integrale verduurzamingsprojecten varieert de hoogte van de DUMAVA-subsidie van minimaal 25.000 en maximaal 85 per m2 per labelstap, tot een bovengrens van 1.5 miljoen. Het  subsidiebedrag 30% van de projectkosten, het energieadvies en het energielabel samen. 

Bij een integraal verduurzamingsproject is een aanvraag op basis van een integraal maatwerkadvies, portefeuilleroutekaart met energielabel of DuMo-advies (DuMo is verplicht als u aanvraagt voor een monument. 
De DUMAVA subsidieaanvraag kan worden ingediend vanaf maandag 3 juni 2024 tot donderdag 31 oktober 2024. Het is raadzaam om twee weken voor de openstelling van de aanvraag een concept aan te maken, zodat deze direct op 3 juni ingediend kan worden. Het is vanaf 20 mei 2024 mogelijk om een conceptaanvraag op te slaan. De regeling zal jaarlijks terugkeren tot 2030, met een totaalbudget van € 1,9 miljard. 

Het budget voor de DUMAVA in 2024 is € 452,3 miljoen. Hiervan is 70% (€ 283,7 miljoen) voor integrale projecten en 30% (€ 121,6 miljoen) voor verduurzamingsmaatregelen.  Daarnaast is er een extra subsidieplafond voor het verduurzamen van schoolgebouwen van € 47 miljoen opgenomen.

Wij helpen je bij het aanvragen van de subsidie!

Wij kunnen je helpen bij het aanvragen van subsidies zoals DUMAVA. Onze adviseurs hebben brede en inhoudelijke kennis van de duurzame energiesector, en van de technische maatregelen die haalbaar, praktisch en effectief kunnen zijn. Deze subsidieregeling kunnen we natuurlijk voor jouw organisatie aanvragen. 
 

 

Samen meer betekenen voor de wereld van morgen!

Wil je meer informatie over de DUMAVA subsidie?

Vul dan onderstaand formulier in, dan nemen we contact met je op!


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Vragen over bovenstaande subsidieregeling? Neem dan contact met mij op!"

Jan Hemrica

Sales- en accountmanager bedrijven