Openstelling SDE++ 2023

De SDE++ regeling voor 2023 is onlangs gepubliceerd. De SDE++ regeling is van 5 september tot 5 oktober 2023 geopend voor aanvragen. Het budget voor 2023 bedraagt 8 miljard euro. De openstellingsdata en nieuwe categorieën worden onderstaand toegelicht.

Openstellingsronde van de SDE++ 2023

De openstelling vindt gefaseerd plaats in vijf fases.

Nieuw in de SDE++-regeling in 2023 is de introductie van ‘hekjes’. Met hekjes worden minimale bedragen rond specifieke categorieën gereserveerd. Het doel van de hekjes is technieken die op de korte termijn wellicht minder kosteneffectief zijn maar wel noodzakelijk zijn voor de energietransitie, vaker aan bod te laten komen. Van het subsidieplafond zijn er de volgende ‘hekjes’ in werking gesteld:

  • € 750.000.000 gereserveerd voor het verlenen van subsidies voor aanvragen binnen het domein hoge-temperatuur-warmte;
  • € 750.000.000 gereserveerd voor het verlenen van subsidies voor aanvragen binnen het domein lage-temperatuur-warmte;
  • € 750.000.000 gereserveerd voor het verlenen van subsidies voor aanvragen binnen het domein moleculen.

Binnen deze ‘hekjes’ komen dus kosteneffectieve projecten eerder aan bod. Het plafond voor CCS en hernieuwbare elektriciteit vervalt met de komst van de hekjes.
  

Categorieën SDE++ 2023

De SDE++ categorieën van 2022 zijn in de meeste gevallen ook opengesteld in 2023. Dit zijn de categorieën: groen gas, biogas naar WKK, biogas naar warmte, elektrische boilers, waterstof, CCU, CCS, zon, wind, geo- en aquathermie. Voor enkele categorieën zijn er een enkele wijzigingen in de indieningsvereisten van bepaalde categorieën productie-installaties.

Wijzigingen lucht-water-warmtepomp en plafond wijzigingen

Dit jaar wordt de lucht-water-warmtepomp voor het eerst toegevoegd voor bedrijven en organisaties. Deze warmtepomp gebruikt warmte uit de buitenlucht voor het verwarmen van water. 
Daarnaast verdwijnt het plafond voor hernieuwbare elektriciteit uit de SDE++-regeling om de productie van wind- en zonenergie te stimuleren zodat deze is afgestemd op de verwachte vraag naar duurzame elektriciteit in de toekomst.

Meetellen uren negatieve elektriciteitsprijs en terugvorderen voorschotten 

Bij negatieve elektriciteitsprijs zal er geen subsidie of voorschot worden verstrekt, tenzij het elektrische vermogen van de productie-installatie kleiner is dan 200 kW. Voorheen was dit het geval als de elektriciteitsprijs gedurende 6 uren of langer negatief was. Voor subsidieontvangers met een bestaande beschikking zijn deze wijzigingen niet van toepassing. Te veel betaalde voorschotten kunnen met de wijzigingen van deze regeling eerder worden teruggevorderd, wat voorheen alleen mogelijk was bij de subsidievaststelling.

Zonthermie

Voor zonthermie voor warmte bij een daglichtkas is opgenomen dat het geen toegevoegde waarde heeft om een gedetailleerde tekening op schaal van de locatie van de productie-installatie en verklaring van een constructeur over de belastbaarheid van het dak of de gevel bij te voegen.

Hernieuwbare elektriciteit

Voor hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte uit biomassavergisting is enkel een transportindicatie nodig bij grootverbruik aansluitingen (meer dan 3*80A). De grens voor het thermisch vermogen van de productie-installatie van biomassa wordt verlaagd van 20MW naar 7.5MW. 


Bijna alle zon-PV-projecten mogen een additioneel contract hebben van maximaal 50% van het piekvermogen van alle zonnepanelen. De enige uitzondering hierop zijn zonvolgende PV systemen.
Als bij bio-vergistingsprojecten of HBE de marktprijs voor biomassa met meer dan 15% in een jaar daalt, kan er worden gekort op de SDE++ subsidie wanneer er sprake is van overstimulering.


Voor de categorie geothermie dient  de subsidieontvangers de vergunningen die noodzakelijk zijn voor de realisatie van de productie-installatie al bij de aanvraag in te dienen. 

In welke fase moet mijn
project aangevraagd 
worden?

Download hier de tabellen van 2023!

Wij ondersteunen je in de SDE++-aanvraag!


Dagelijks zijn wij bezig met diverse SDE++-werkzaamheden. Zo ondersteunen wij ondernemers in heel Nederland in het realiseren van projecten waarbij CO2 wordt gereduceerd of duurzame energie wordt geproduceerd. Onze adviseurs hebben brede en inhoudelijke kennis van deze projecten. Zo werken wij o.a. aan het opstellen van subsidieaanvragen, het in kaart brengen van de technische en financiële haalbaarheid van SDE++-projecten. Ook onderhouden wij het contact met de betrokken partijen zoals het meetbedrijf, de subsidieverstrekker en de netbeheerder. Ben je bezig met de voorbereiding van een duurzaam project en wil je weten of het mogelijk is om hier SDE++-subsidie voor aan te vragen, neem dan contact op met één van onze SDE-specialisten.
 

Wil je meer informatie over de SDE++ regeling in 2023?

Vul dan onderstaand formulier in, dan maken we een afspraak!


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Ik help je graag verder met het aanvragen van een subsidie!"