Openstelling SDE++ 2023

Op 17 februari 2023 heeft Minister Jetten de openstelling van de SDE ++ ronde 2023 aangekondigd.  In verschillende fasen, die lopen vanaf 6 juni 2023 t/m 3 juli 2023, zullen aanvragen kunnen worden ingediend. De minister heeft gelijk daarbij bekend gemaakt  dat  er  € 3 miljard meer budget beschikbaar is dan eerder was aangekondigd; in totaal is er in deze openstellingsronde € 8 miljard beschikbaar. Dit extra budget heeft de minister beschikbaar gesteld omdat dit een extra CO2 besparing van zo’n 1,5 megaton per jaar zal opleveren. De belangrijkste punten uit de aankondiging worden hieronder nader door ons toegelicht.

Introductie van “Hekjes”

Nieuw in de SDE++-regeling in 2023 is de introductie van ‘hekjes’. Met hekjes worden minimale bedragen rond specifieke categorieën gereserveerd. Het doel van de hekjes is technieken die op de korte termijn wellicht minder kosteneffectief zijn maar wel noodzakelijk zijn voor de energietransitie, vaker aan bod te laten komen. De maximale subsidie binnen de hekjes wordt daarom ook verhoogd van 300 naar 400 euro per ton CO2.  Er zijn hekjes voor categorieën: 

  • Lagetemperatuurwarmte (zoals zon- en aquathermie)
  • Hogetemperatuurwarmte (zoals ultradiepe geothermie en elektrische boilers
  • Moleculen (zoals groen gas en hernieuwbare brandstoffen). 

Voor alle drie de categorieën is € 750 miljoen gereserveerd. Binnen de hekjes blijft het concurrerende principe gelden waarbij kosteneffectieve projecten eerder aan bod komen. 

Categorieën en wijzigingen

De meeste categorieën die in 2022 in aanmerking kwamen voor SDE++-subsidie komen nu ook weer in aanmerking. Categorieën in 2023 zullen zijn: zon, wind, geo- en aquathermie, elektrische boilers, waterstof en CCS. Een aanvulling dit jaar betreft de lucht-water-warmtepomp, waarmee warmte uit de buitenlucht wordt gebruikt voor het verwarmen van water. Deze optie wordt dit jaar voor het eerst toegevoegd voor bedrijven en organisaties. Een andere wijziging betreft het vervallen van het plafond voor hernieuwbare elektriciteit en CCS. Dit is niet meer nodig met de komst van hekjes. Het plafond voor hernieuwbare elektriciteit verdwijnt uit de SDE-regeling, zodat de productie van zon- en windenergie mee kan groeien met de verwachte vraag naar duurzame elektriciteit.

Openstellingsronde en fasegrenzen 2023

De openstelling vindt gefaseerd plaats in vijf fases. De eerste fase start op 6 juni, de laatste fase start op 3 juli. 
 

 

In welke fase moet mijn
project aangevraagd 
worden?

Download hier de tabellen van 2023!

Wij ondersteunen je in de SDE++-aanvraag!


Dagelijks zijn wij bezig met diverse SDE++-werkzaamheden. Zo ondersteunen wij ondernemers in heel Nederland in het realiseren van projecten waarbij CO2 wordt gereduceerd of duurzame energie wordt geproduceerd. Onze adviseurs hebben brede en inhoudelijke kennis van deze projecten. Zo werken wij o.a. aan het opstellen van subsidieaanvragen, het in kaart brengen van de technische en financiële haalbaarheid van SDE++-projecten. Ook onderhouden wij het contact met de betrokken partijen zoals het meetbedrijf, de subsidieverstrekker en de netbeheerder. Ben je bezig met de voorbereiding van een duurzaam project en wil je weten of het mogelijk is om hier SDE++-subsidie voor aan te vragen, neem dan contact op met één van onze SDE-specialisten.
 

Wil je meer informatie over de SDE++ regeling in 2023?

Vul dan onderstaand formulier in, dan maken we een afspraak!


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Ik help je graag verder met het aanvragen van een subsidie!"

Jan Hemrica

Sales- en accountmanager bedrijven