Openstelling SDE++ 2024

Op 1 maart 2024 heeft de Minister voor Klimaat en Energie, de openstelling van de SDE ++ ronde 2024 aangekondigd. In verschillende fasen, die lopen vanaf 10 september 2024 t/m 10 oktober 2024, kunnen aanvragen worden ingediend. De minister heeft gelijk daarbij bekend gemaakt dat er € 3,5 miljard meer budget beschikbaar is dan vorig jaar; in totaal is er in deze openstellingsronde € 11,5 miljard beschikbaar. De openstelling gaat pas na de zomer open, omdat naar aanleiding van de staatssteungoedkeuring 2023 het Besluit SDE++ moet worden aangepast. De belangrijkste punten uit de aankondiging worden hieronder nader door ons toegelicht.

Bredere 'hekjes'

Net als in 2023 zijn ‘hekjes’ geplaatst. Het doel van de hekjes is technieken te stimuleren die op de korte termijn minder kosteneffectief zijn, maar voor de lange termijn noodzakelijk zijn voor de energietransitie en waarvan de kosten kunnen dalen. Naarmate ze meer worden ingezet. De maximale subsidie binnen de hekjes wordt daarom ook verhoogd van 300 naar 400 euro per ton CO2.  Er zijn hekjes voor de domeinen: 

 • Lagetemperatuurwarmte (zoals zon- en aquathermie)
 • Hogetemperatuurwarmte (zoals elektrische boilers)
 • Moleculen (zoals groen gas en hernieuwbare brandstoffen). 

Voor alle drie de categorieën is € 1 miljard gereserveerd, in lijn met wensen van de Tweede Kamer om actiever te sturen op de warmtetransitie. Binnen de hekjes blijft het concurrerende principe gelden waarbij kosteneffectieve projecten eerder aan bod komen. 
 

Categorieën en wijzigingen

De categorieën die in 2023 in aanmerking kwamen voor SDE++-subsidie komen nu ook weer in aanmerking: zon-PV, wind, waterkracht, osmose, lucht-water-warmtepomp, biomassavergisting, -verbranding en -vergassing, zonthermie, PVT, slibvergisting, compostering, geo- en aquathermie, daglichtkas, elektrische boilers, warmtepompen, restwarmte, waterstof, geavanceerde hernieuwbare brandstoffen, CCS en CCU. 
Per 2024 worden de volgende categorieën toegevoegd:

 • Zon-PV met kleine dakversterking. Met name van belang voor agrarische bijgebouwen. In deze categorie kunnen ook lichtgewicht panelen indienen.
 • Natuurinclusieve zon-PV op veld.
 • Voor aquathermie worden energie uit afval- en oppervlaktewater samengevoegd tot een generieke categorie.
 • Lucht-water-warmtepomp voor glastuinbouw.
 • Kleinschalige vergisting. Vermogen tot 110 kW. Vooral t.b.v. hubs met centrale groen gas opwerking.
 • Elektrolyse waterstofproductie op basis van een PPA in plaats van netgekoppelde elektrolyser.
 • CCS wordt uitgebreid naar bio-energiecentrales.
 • Technieken met een lagere netimpact, zoals:
  o    Hoge temperatuur Thermische opslag
  o    Procesgeïntegreerde warmtepomp, mits COP>3,5

Openstellingsronde en fasegrenzen 2024

De openstelling vindt gefaseerd plaats in vijf fases. De eerste fase start op 10 september 2024, de laatste fase start op 10 oktober 2024.

 

 

 

Diensten van Ekwadraat in SDE++

Dagelijks zijn wij bezig met diverse SDE++-werkzaamheden. Zo ondersteunen wij ondernemers in heel Nederland in het realiseren van projecten waarbij CO2 wordt gereduceerd of duurzame energie wordt geproduceerd. Onze adviseurs hebben brede en inhoudelijke kennis van deze projecten. Zo werken wij o.a. aan het opstellen van subsidieaanvragen, het in kaart brengen van de technische en financiële haalbaarheid van SDE++-projecten. Ook onderhouden wij het contact met de betrokken partijen zoals het meetbedrijf, de subsidieverstrekker en de netbeheerder. Ben je bezig met de voorbereiding van een duurzaam project en wil je weten of het mogelijk is om hier SDE++-subsidie voor aan te vragen, neem dan contact op met één van onze SDE-specialisten.

Wil je meer informatie over de SDE++ regeling in 2024?

Vul dan onderstaand formulier in, dan maken we een afspraak!


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen