Duurzaam nieuws

Oprichting landelijk tekstcentrum voor circulaire plastics

Vrijdag 18 januari heeft de ondertekening plaatsgevonden waarmee de oprichting van het landelijke testcentrum voor circulaire plastics officieel gerealiseerd werd. Het Nationaal Testcentrum Circulair Plastics (NTCP) komt in Heerenveen en heeft als missie om middels innovatie en ontwikkeling de plastic kringloop 100% te sluiten. De ondertekening vond plaats op het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) in Den Haag door Staatssecretaris Van Veldhoven en Gedeputeerde De Rouwe van de provincie Fryslân. Ook de voorzitter van de stichting Nationaal Testcentrum Circulair Plastics (NTCP) en de directeur van het Afvalfonds Verpakkingen hebben hun handtekening geplaatst. Ze deden dat in aanwezigheid van de betrokken partners en de kwartiermakers van het testcentrum, waaronder Ekwadraat. 

In het NTCP kijkt men vooral naar de mogelijkheden om plastics uit afval opnieuw te gebruiken. Niet weggooien en/of verbranden, maar duurzaam hergebruiken in de oorspronkelijke toepassing. Zo blijven de grondstoffen voor plastics in omloop. Er is een investering van 3 miljoen euro nodig. Dat bedrag komt bij elkaar door bijdragen van de Rijksoverheid, de Provincie Fryslân en het Afvalfonds. Het NTCP is een onafhankelijk testcentrum en gaat actief werken aan het verbeteren van de technieken voor sorteren en recyclen van kunststof verpakkingen. Het testcentrum staat open voor de gehele markt als een toegankelijke faciliteit met als doelstelling om het aandeel gerecyclede plastics in o.a. verpakkingen fors te vergroten en zal hierin als katalysator en versneller optreden. Daarnaast krijgt het NTCP ook een publieksfunctie waarbij kennis over plastics, circulariteit en hergebruik op een levendige manier wordt overgedragen aan jong en oud.
 
Ekwadraat onderschrijft de doelstellingen van het testcentrum en streeft zelf ook naar de toename van het gebruik van circulaire materialen. Het nieuwe kantoor van Ekwadraat zal in 2019 geopend worden en hier wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van circulaire bouwmaterialen en circulair meubilair. Ekwadraat heeft het NTCP in 2018 ondersteund bij haar oprichting en heeft bijgedragen aan het organiseren van de financiering en het opstellen van doelen en programma.