Levensduurverlenging SDE; van WKK naar Groen Gas

Het ministerie van EZK heeft een nieuwe regeling in het leven geroepen in het kader van de SDE++ regeling. De regeling maakt het mogelijk, voor vergisters die aan het einde van de 12-jarige subsidieperiode komen, om over te stappen van WKK naar Groen Gas. Daarmee wordt de SDE levensduur met 12 jaar verlengd, dit biedt een interessant toekomstperspectief.

Hoe kunnen wij u helpen?

Samen met ons label Biogas Services zijn wij als geen ander in staat om samen met u te onderzoeken of de overstap van WKK naar Groen Gas in uw situatie interessant is. Daarnaast kunnen wij begeleiding bieden bij het totale proces van omzetting.

Wat houdt ons aanbod in?

Aan de hand van een eenvoudige checklist stellen wij vrijblijvend de belangrijkste parameters voor u vast. Wij zetten op een rijtje wat de potentie is voor een mogelijke overstap van WKK naar Groen Gas. Op basis van het resultaat hiervan kunt u beslissen of een overstap interessant is en of u een vervolgtraject wilt inzetten. Wanneer u een omzetting van WKK naar Groen Gas wilt, kunnen wij een op maat gemaakt overstapprogramma uitvoeren. Dit programma bevat alle onderdelen die definitief antwoord geven op het rendement van de nieuwe situatie, de te nemen stappen beschrijven, de ombouw voorbereiden en tot realisatie leiden.

De stappen in dit vervolgprogramma bestaan onder andere uit:

 • Het (op detail) definitief vaststellen van de uitgangssituatie van uw bestaande installatie, het bepalen van het financiële rendement van de nieuwe situatie en de beste vervolgroute.
   
 • Het vaststellen van het noodzakelijke vervolgproces waaronder de volgende stappen kunnen vallen: 
 1. Het reserveren van de gasnetaansluiting bij de regionale of landelijke netbeheerder met bijbehorende capaciteit.
 2. Wanneer dit van toepassing is, de uitvoering van een vergunningaanvraag of melding inclusief bijhorende onderzoeken.
 3. Het aanvragen van de SDE++ subsidie. 
 4.  Het opstellen van een Programma van Eisen (PvE) voor een uitvraag richting techniekleveranciers inclusief het beoordelen hiervan.
 • Uitvoering: de levering van de opwaardering en alle andere zaken die aan de installatie aangepast en toegevoegd moeten worden, regelt u in directe opdracht met de leverancier. Wij kunnen hier een aanbeveling in doen en gaan tijdens de realisatie waar nodig ondersteuning verlenen.
 • Aan het einde van de oplevering is het noodzakelijk om een meetprotocol op te stellen voor Vertogas. Hierbij komen ook allerlei andere administratieve (Vertogas/RVO) handelingen kijken die verricht moeten worden. Nadat de installatie in bedrijf is gesteld kunnen wij voor u de Vertogas en SDE administratie op ons nemen.
 • Wij kunnen voor u uitzoeken of het interessant is om de HBE/GVO route te volgen in plaats van de SDE route. 

In 9 stappen SDE++ verlengde levensduur

Download hier het stappenplan waarmee u de levenduur van uw installatie met 12 jaar verlengt!

Uw SDE subsidie verlengen met 12 jaar?

Doe nu de check en kijk of uw vergister nog 12 jaar extra inkomen kan genereren! Wij maken graag vrijblijvend een afspraak om uit te zoeken of dit interessant is voor u.


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Benieuwd naar de regelingen die geschikt zijn voor uw bedrijf?"