Tweede ronde proeftuinen aardgasvrije wijken

In 2018 zijn de eerste 27 proeftuinen aardgasvrije wijken (PAW) geselecteerd. Het doel was om gemeenten ervaring te laten opdoen met het aardgasvrije maken van hun wijken. Maar liefst 74 gemeenten hebben een aanvraag ingediend, ze ervaren dat een wijkgerichte aanpak waardevol is en dat middels de proeftuinen veel geleerd kan worden. Om meer gemeenten deze zelfde kans te geven, wordt het aantal proeftuinen uitgebreid. Tot 1 april 2020 kunnen gemeenten opnieuw een aanvraag voor een proeftuin in één wijk, buurt of dorp indienen. De verwachting is dat eind juni 2020 de nieuwe proeftuinen worden geselecteerd. Geselecteerde gemeenten ontvangen een financiële bijdrage van c.a. 4 miljoen euro per project van het rijk om bestaande woningen en andere gebouwen via een wijkgerichte aanpak aardgasvrij of aardgasvrij-ready te maken. Anders dan vorig jaar is er ook een realistische deadline gesteld, proeftuinen moeten uiterlijk 2028 volledig aardgasvrij(-ready) zijn.

Thema’s die centraal staan

In de aanvraag zullen een aantal thema’s centraal staan. Meer dan vorige jaar ligt de nadruk op uitvoeringsgereedheid van de aanpak en de robuustheid van de plannen. Met name de financiële en technische onderbouwing, het participatieplan, de wijze waarop de gemeente invulling geeft aan de regierol en de (mogelijke) verbinding met andere wijkopgaven zijn van belang in de aanvraag. Voor deze verschillende thema’s hebben we hieronder een aantal aandachtspunten verder uitgewerkt.

Financiering

Er moet duidelijk inzicht in de wijze van financiering van het project zijn, daarom moet er een 'hard' businessplan liggen welke inzicht biedt in;

 • de financiële haalbaarheid van het project op basis van voldoende onderbouwde aannames en een kwalitatief goed financieel model, 
 • een risicoanalyse en mitigerende maatregelen,
 • verifieerbaarheid van aannames, mijlpalen en risicomanagement.

Technische oplossingen

De keuze voor techniek moet helder zijn;

 • voor welke alternatieve warmtebron (om van gas af te komen) wordt gekozen,
 • benodigde vergunningen,
 • (subsidie)beschikkingen moeten aanwezig zijn.

Regie en organisatie

 • Inzicht in belangrijkste betrokken stakeholders inclusief risicoverdeling en verantwoordelijkheden tussen de betrokken stakeholders.
 • De opzet en uitwerking van de uitvoeringsplannen moeten benoemd worden.
 • Projecten moeten uitvoeringsgericht zijn.
 • De samenwerkingspartners moeten duidelijk zijn, met name ook de sociale partners.
 • De rol van de gemeente moet duidelijk zijn en de regierol moet duidelijk zijn.
 • Afname: zekerheid over aan te sluiten klanten (contractvorming), vraag en aanbod van warmte sluiten op elkaar aan.

Participatie

 • De onderbouwing van de participatieaanpak en de wijze waarop wordt aangesloten bij de fysieke en sociaaleconomische kenmerken en de behoeften van de wijk.
 • Er zal ook meer aandacht worden gevraagd voor het benutten van maatschappelijke initiatieven binnen deze proeftuin.
 • In de plannen moet ruim aandacht zijn voor participatie en leefbaarheid. 
Webinar wijkuitvoeringsplan

Webinar WUP

Op 4 februari 2020 geeft adviseur Rob Goes een speciale webinar over de aardgasvrije wijken, met o.a.: de aanpak voor een goede WUP: wijkuitvoeringsplan, de aanvraag voor proeftuinen aardgasvrije wijken (PAW) en de subsidie voorbereiding.

Om 16.00 uur gaan we live! Schrijf je snel in voor deze webinar want vol=vol.  

Tot slot, goed om te weten

 • Er komt geen mogelijkheid om burgerinitiatieven onafhankelijk van de gemeente een aanvraag in te laten dienen voor een aardgasvrije wijk.
 • De regierol van de gemeente wordt essentieel geacht voor een zorgvuldig verloop van de transitie naar een aardgasvrije wijk. 
 • De gemeente kan maximaal één proeftuin indienen voor één wijk, buurt of dorp.
 • Alle aanvragen van de geselecteerde gemeenten zullen actief openbaar gemaakt worden, zodat niet alleen inwoners, maar ook bedrijven en andere organisaties weten in welke wijken welke stappen worden gezet.
 • Er is een motie aangenomen tijdens het Verslag van een Algemeen Overleg (VAO) waarin experimenteren met duurzaam hout in de bouw wordt meegenomen in de proeftuinwijken, oftewel ruimte voor in de aanvragen.

Hoe robuuster de aanvraag, hoe beter!

Proeftuinen aardgasvrije wijken

Vragen over proeftuinen aardgasvrije wijken?

Neem dan contact op met Andries Metz via onderstaande formulier. 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Ik help u graag met uw aanvraag proeftuinen aardgasvrije wijken"

Sabrina Kouwenhoven

Manager publiek domein